Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

VA-projekt

I listan nedan kan du läsa om vilka vatten- och avloppsprojekt vi arbetar med under året.

Under slutet av oktober 2019 och en bit in i januari 2020 kommer schaktningsarbeten för att förnya VA-ledningarna från korsningen Assemblegatan till korsningen vid Västerlånggatan via Nya Kyrkogatan och Södra torget att utföras. Trafiken kommer vara helt avstängd eller öppen med begränsad framkomlighet under den period som anläggningsarbetet pågår.

Arbetet kommer utföras i etapper och vi planerar att starta med att förnya två stycken serviser utmed Södra torget och en vid Nya Kyrkogatan för att sedan öppna upp korsningarna vid Assemblegatan, Kungsgatan och Västralånggatan.

Schaktningsarbetet kommer pågå under några veckor och som förberedelser inför en schaktfri ledningsförnyelse av vattenledningen i gatan. När entreprenören är klar med det schaktfria arbetet i slutet av vecka 47 kommer korsningarna vid Västerlånggatan och Assemblegatan att fyllas igen.

I korsningen Kungsgatan och Södra torget kommer förnyelse av ledningsnätet utföras av vår egen personal på VA-avdelningen och pågå under stora delar av december och eventuellt in en bit i januari 2020.

Här kommer vi lägga upp information om projektet.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".