Kontakt
Telefon: 0550-880 00 (må-to 7.30-12, 13-16.30, fr 7.30-12, 13-16)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Övriga bygg- och samhällsprojekt

Kommunen arbetar med samhällsutveckling i olika form hela tiden. Här kommer de mest aktuella pågående arbetena och byggprojekten just nu. 

Den gamla bron som byggdes 1923 var i dåligt skick och behövde bytas ut. Lyktstolparna som stod på bron renoveras och återanvänds på den nya bron.

Den nya bron kommer att se ut som Repslagarebron som ligger väster om Lyranrondellen. Bron kommer att ha betongfarbana och slitlager av asfalt samt få svarta metallräcken. Även gatorna i anslutning till bron ska renoveras.

Planen är att gång- och cykelbanan öppnar i månadskiftet januari-februari, och förväntas öppna för biltrafik längre fram på våren. Exakt när beror på vilken vinter vi haft och hur den har påverkat arbetet.

Södermalmsskolan är en del av det stora skollokalsprojektet som kommunfullmäktige beslutade om 2011. Nybyggnationen är cirka 2500 kvadratmeter stor, och började användas vårterminen 2018.

Om- och tillbyggnaden av paviljongerna pågår fortfarande och kommer att vara klara till årsskiftet 2018/2019. Våren 2019 kommer modulerna - den tillfälliga skolan bakom Södermalmshallen - att avvecklas.

Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter är det sista delprojektet inom skollokalsprojektet som kommunfullmäktige beslutade om 2011. Skolan kommer att byggas i kvarteret Björktrasten (där Jakobsbergsskolan tidigare låg), nära Brogårdsgymnasiet, vilket medför att hela gymnasieskolan samlokaliseras.

Bygget planeras ta ungefär två år och kommer att påbörjas så snart den juridiska processen är klar.

Arbetet med att omvandla Svinvallen och området upp mot Albinvägen till en ny stadspark går vidare. Planprogrammet för området antogs av kommunstyrelsen i Kristinehamn i januari 2015. Programmet baseras på det vinnande förslaget i den arkitekttävling, Europan 12, kommunen deltog i under 2013-14.

Kommunen har tillsammans med landskapsarkitekter från Karavan Landskap i Uppsala tagit fram ett gestaltningsförslag för den nya parken.  Nu pågår upphandling av entreprenör för iordningställande av parken. Byggandet planeras komma igång 2018. Kommunen har gått vidare med en detaljplan för området.

Här kan du ladda hem förslaget för den nya stadsparken.

Ett beslut om att titta på ny utformning av norra och södra torgen togs av kommunstyrelsen hösten 2015. Ett koncept har tagits fram av Sweco och landskapsarkitekt Marie Janäng. Ett slutligt gestaltningsförslag har tagits fram av Torbjörn Gustafson, stadsarkitekt. Det förslaget godkändes i kommunfullmäktige våren 2017.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".