Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Landsbygdsutveckling

Kommunen har de senaste åren arrangerat och bjudit in till landsbygdsmöten på ett antal platser runt om i kommunen. Syftet med dessa möten har varit att få till stånd en dialog om landsbygdens utveckling. De synpunkter som har kommit in har analyserats och sorteras in i kommunens ordinarie verksamheter och pågående uppdrag. Vissa projekt har genomförts, en del är påbörjade och en del projekt är under planering.

Kontaktuppgifter

Kalle Alexandersson - planeringschef

0550-880 02

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".