Kontakt
Telefon: 0550-880 00 (må-to 7.30-12, 13-16.30, fr 7.30-12, 13-16)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Centrumutveckling

Kommunen arbetar med centrumutvecklingsfrågor bland annat genom en centrumgrupp där tjänstepersoner från olika förvaltningar, polisen och Omtänksamma Kristinehamn träffas regelbundet i ett forum där frågor om centrums utveckling diskuteras. Knutet till centrumgruppen finns en stadsmiljökommitté som är ett politikerforum kopplat till centrumutvecklingsfrågor och stadsmiljö.

Vision för Kristinehamns kommuns stadskärna

En vision har tagits fram för att fungera som en vägledning för vad vi vill uppnå med vårt centrum. En vision är ett ”dokument” som alla ska kunna hålla sig fast vid.

Här kan du läsa hela visionen för Kristinehamns kommuns stadskärna

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".