Till innehållet

VA-projekt

I listan nedan kan du läsa om vilka vatten- och avloppsprojekt vi arbetar med under året.

Från och med 19 april 2021 inleder vi arbetet med att förnya vatten-, avlopp- och dagvattenledningar i delar av Presterudsvägen, Djurgårdsvägen och korsningen till Presterudsgymnasiet.

Vi inleder arbetet i korsningen vid Presterudsvägen och Djurgårdsvägen. Vägen kommer under vissa perioder vara helt avstängd för genomfartstrafikanter i samband med arbetet. Gående, cyklister och fordonstrafikanter kommer omdirigeras enligt skyltning. 

Uppdatering: Presterudsvägen är nu helt öppen för trafik. Trafikljus, betonghinder och vägmärken är borttagna och trafiken återgår till som vanligt. 

Efter semesterperioden färdigställer vi Djurgårdsvägen/Sannagatan. Korsningen Presterudsvägen/Djurgårdsvägen kommer vara fortsatt avstängd under semestern. 

Har du funderingar? Kontakta Jeanette Olsson, Kund- och marknadansvarig på telefon 0550-881 09.

Sidan uppdaterad: 1 juli 2021

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".