Till innehållet

VA-projekt

I listan nedan kan du läsa om vilka vatten- och avloppsprojekt vi arbetar med under året.

Från och med 19 april inleder vi arbetet med att förnya vatten-, avlopp- och dagvattenledningar i delar av Presterudsvägen, Djurgårdsvägen och korsningen till Presterudsgymnasiet.

Vi inleder arbetet i korsningen vid Presterudsvägen och Djurgårdsvägen. Vägen kommer under vissa perioder vara helt avstängd för genomfartstrafikanter i samband med arbetet. Gående, cyklister och fordonstrafikanter kommer omdirigeras enligt skyltning. Vägen är avstängd för genomfartstrafikanter under preliminärt tre veckor för byte av dagvattenledning. Tidsangivelserna är preliminära och kan komma ändras under arbetets gång.

Har du funderingar? Kontakta Jeanette Olsson, Kund- och marknadansvarig på telefon 0550-881 09.

 

Sidan uppdaterad: 20 mars 2021

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".