Till innehållet

VA-projekt

Här kan du läsa om vilka vatten- och avloppsprojekt vi arbetar med just nu. 

 

Kvarteret Fjärilen

Mossvägen/Hedvägen/Spindelvägen/Myrstigen/Älgstigen och Björnstigen

I kvarteret Fjärilen ska nya ledningar för vatten, dagvatten och avloppsledningar dras. Ledningarna i området är gamla och det saknas dagvattenledningar i området. Detta projekt är något komplicerat eftersom de gamla ledningarna går under tomter och byggnader. Vi kommer att kapa de gamla ledningarna och lägga nya ledningar runt om området för att ledningarna inte ska gå under byggnader och tomter. Projektet beräknas vara klart till sommaren 2022. 

Annebergsgatan

Under hösten 2022 kommer vi arbeta med att lägga nya vatten- och avloppsvattensledningar på Annebergsgatan. Arbetet kommer att vara omfattande då det är en sträcka på ca 600 meter som ska bytas ut. Vi räknar med att arbetet kommer pågå några månader från och med september. Vatten och avlopp kommer fungera som vanligt under arbetets gång. Vi kommer att börja arbetet i korsningen mellan Lagmansgatan och Annebergsgatan för att sedan jobba oss uppåt.  

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".