Till innehållet

VA-projekt

Här kan du läsa om vilka vatten- och avloppsprojekt vi arbetar med just nu. 

 

Kvarteret Fjärilen

Mossvägen/Hedvägen/Spindelvägen/Myrstigen/Älgstigen och Björnstigen

I kvarteret Fjärilen ska nya ledningar för vatten, dagvatten och avloppsledningar dras. Ledningarna i området är gamla och det saknas dagvattenledningar i området. Detta projekt är något komplicerat eftersom de gamla ledningarna går under tomter och byggnader. Vi kommer att kapa de gamla ledningarna och lägga nya ledningar runt om området för att ledningarna inte ska gå under byggnader och tomter. Projektet beräknas vara klart till sommaren 2022. 

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".