Till innehållet

VA-projekt

I listan nedan kan du läsa om vilka vatten- och avloppsprojekt vi arbetar med under året.

I början av vecka 37 påbörjar vi arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningar vid Stenfallsgatan/Sjöviksgatan. Anledningen till arbetet är att befintliga ledningarna är gamla och att många fastigheter har sitt tak- och dräneringsvatten kopplat till avloppsledningen. Därför kommer vi även att komplettera med en dagvattenledning för fastigheter att ansluta till.

Detta projekt är ett led i den strategi som VA-avdelningen arbetar efter för att kunna får fler fastigheter att koppla sig rätt och därmed klara de krav som ställs. Krav om rätt koppling gäller för hela Kristinehamns kommun. 

Projektet är uppdelad i etapper och kommer innebära begränsad framkomlighet för trafik. Arbetet beräknas pågå fram till årsskiftet.

När: Från vecka 37 fram till årsskiftet

Var: I korsningen Stenfallsgatan/Sjöviksgatan

Sidan uppdaterad: 13 september 2021

 

På Sunneberg i anslutning till Stampbrogatana/Ugglevägen förbereder vi för framtida byggnationer av bostäder. Vi avsätter VA-serviser till de nya tomterna och placerar ner flödesmätarbrunnar.

 

När: Från september till slutet av oktober.

Vart: Sunneberg.

Sidan uppdaterad: 13 september 2021

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".