Till innehållet

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Södermalmsskolan

Under hösten arbetar vi för att förbättra trafiksituationen och miljön för på- och avstigningar efter Södermalmsgatan mellan Irisdalsgatan och Gröna gatan. Den berörda sträckan kommer att vara avstängd under arbetets gång. Arbetet beräknas påbörjas under vecka 34.

Vi ber er att lämna av barn på skolans anvisade platser och att arbetsområdet respekteras för att säkerställa er och vår säkerhet samt vår arbetsmiljö. Säkerheten går först då arbetet sker i anslutning till ett skolområde.

Den nya på- och avlämningsplatsen efter Södermalmsgatan kommer att bestå av ett antal parkeringsfickor samt anpassade handikappsplatser. Gatan kommer även att bli enkelriktad och trottoaren intill skolan kommer att breddas och kommer göras om till en gång och cykelväg, som länkas ihop med Gröna gatan och Irisdalsgatan. Detta för att få en säkrare trafikmiljö.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".