Till innehållet

Information om rivningsarbetet

Vecka 28 kommer arbetsområdet runt Magister Löfs väg 2 att avgränsas med byggstängsel. Det gäller i korsningen av Magister Löfs väg och Schervingegatan. Anledningen är ett rivningsarbete av byggnaden som förväntas pågå mellan vecka 28-39, vardagar mellan 07.00-18.00.

Rivningsarbetet startar inomhus under vecka 28 och kommer fortsätta utomhus under sommaren. Fastigheter i anslutning till området har fått eller kommer få vibrationsmätare för att säkerhetsställa att buller och vibrationer inte kommer överskrida riktvärden. För att det ska damma minst möjligt används vatten på byggnaden innan maskinell rivning, detta för att vattnet binder dammet.

Vi har en pågående dialog med Stenstalidskolan om en säker färdväg för skolbarnen i samband med skolstart i augusti. När rivningen är färdig kommer det göras en besiktning av omliggande fastigheter enligt rutin för att säkerhetsställa riktvärden inte överskridits.

Kontaktuppgifter

Tom Johansson - Projektenheten
tom.johansson@kristinehamn.se

0550-88 115

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".