Till innehållet

Information om rivningsarbetet

Rivningen av Magister Löfs väg 2 förväntas pågå under sensommaren samt del av hösten. Arbetet pågår på helgfria dagar under följande tider:

  • måndag-onsdag: 07-19
  • torsdagar: 07-15
  • fredag-söndag: inget arbete

Senaste nytt:

Under de kommande veckorna fram till vecka 33 pågår rivningsarbete inomhus. Vi plockar först ut inredning och byggmaterial som kan återbrukas. Därefter sker rivning av elinstallationer, asbest och övrigt farligt avfall samt byggmaterial för återvinning och energiutvinning.

Vecka 34 påbörjas den maskinella delen av rivningen. För att minimera risken för damning i samband med att grävmaskinen tar ned byggnaden använder entreprenören sprinklers på grävmaskinens redskap och dimkanoner som binder dammet. Ytan där byggnaden stått kommer att återställas med gräs.

Säkerhet

Fastigheter i anslutning till området har fått vibrationsmätare för att säkerhetsställa att buller och vibrationer inte kommer överskrida riktvärden. När rivningen är färdig kommer det göras en besiktning av omliggande fastigheter enligt rutin för att säkerhetsställa riktvärden inte överskridits.

Vi har en pågående dialog med Stenstalidskolan om en säker färdväg för skolbarnen.

Kontaktuppgifter

Tom Johansson - Projektenheten
tom.johansson@kristinehamn.se

0550-88 115

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".