Till innehållet

Lekplatser

Marieberg är ett populärt park- och rekreationsområde och stadsdelen inrymmer såväl företag som bostäder. Kommunens konstmuseum, en restaurang och en second-handbutik finns också här. Kristinehamnsbostäder har ett stort lägenhetsbestånd i området och har tillsammans med kommunen finansierat en ny lekplats för de närboende och besökare till Marieberg. Tanken är också att den nya lekplatsen blir ett tillskott i parkmiljön som skol- och förskoleverksamheter i närområdet ska kunna nyttja.

Lekplatsen kommer att ligga i nära anslutning till idrottshallen i nordvästra delen av Mariebergsområdet. I de nyrenoverade solpaviljongerna kan du sätta dig ner för en picknick på våra egenproducerade rastplatsbord i samband med ett besök på lekplatsen.

Planeringen av lekplatsen har involverat en förskolegrupp på Dimmans förskola där barnen har fått vara med och önska sig olika lekredskap och slutligen varit med och valt mellan två alternativ. Den slutliga utformningen har tagits fram av gata-parkavdelningen tillsammans med Kristinehamnsbostäder och leverantören Elverdal. 

Lekplatsen färdigställs under våren 2019.

Skärgården och Vålösundsvägen är ett populärt rekreationsstråk och flera besöksmål finns längs sträckan, däribland Picassoskulpturen. Intill Kapurja hamnområde har den offentliga miljön och skärgårdsparken utvecklats med en ny större lekplats och ett stort soldäck med utsikt över Hjälmarsnässundet och farleden inloppet till Varnumsviken, som är en del av Vänern. Lekplatsen byggdes med start hösten 2018 och färdigställs våren 2019. På lekplatsen finns bland annat klätterlek och linbana.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".