Till innehållet

Ölmegården

Vi bygger till Ölmegården med 10 boendeplatser och tillhörande verksamhetsanpassade utrymmen för personal samt boende. Projektet omfattar cirka 867 m2 BTA tillbyggnad, ny teknikbyggnad ca 48 m2 BTA samt sophus ca 31 m2 BTA.

Entreprenaden är under upphandling och byggnation är beräknad att starta i januari 2020 och pågå till början på 2021.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".