Till innehållet

Nytt industriområde

På Norra Höja kommer ett nytt industriområde att ta form där vi bygger områdets nya infrastruktur. Projektet kommer att vara indelat i tre etapper. Den första etappen består av ny gata med tillhörande diken. Vi anlägger ett fördröjningsmagasin för dagvatten och lägger nya VA-ledningar i gatan. Arbetet har påbörjats under 2022.

Kontaktuppgifter

Jenny Mickelin - Projektledare
jenny.mickelin@kristinehamn.se

0550-883 86

Lars-Eric Engström - mark- och exploateringshandläggare
larseric.engstrom@kristinehamn.se

0550-881 74

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".