Till innehållet

Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter

Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter (KTIC) är en del av den stora skollokalsutredningen som kommunfullmäktige beslutade om 2011. Skolan byggdes i kvarteret Björktrasten, nära Brogårdsgymnasiet, vilket medfört att hela gymnasieskolan samlokaliserats. Hela tomtarean är på cirka 14 000 m2 och byggnaden är cirka 4500 m2. Här kan du se ritningar för KTIC. Här finns även kommunens näringslivsbolag Närsam. 

Läs mer

12 februari 2021 - Accepterar förlikning om KTIC:s radonrör

23 januari 2021 - Kommunen lyfte tidigt oro kring KTIC

5 januari 2021 - KTIC – efter överbesiktningsnämndens utlåtande

21 dec 2020 - Överbesiktningsnämndens utlåtande i tvisten om nya gymnasieskolan KTIC klart

21 juli 2020 - Säkerhet och hälsa kommer först i frågan om nya gymnasieskolan

11 maj 2020 – Inflyttning på Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter (KTIC) försenas

 

Bakgrund

På KTIC kommer de tekniska gymnasieprogrammen att ha sin hemvist. Det bli teknik-, el-, fordon- och industritekniska programmen som får nya och moderna lokaler för sina karaktärsämnen. Här kommer även ett teknikcenter att etableras som ska fungera som resurs för både elever och personal. Satsningen gör det möjligt för kommunen att erbjuda en teknikundervisning i framkant för hela Kristinehamns skolsystem - från förskola till vuxenundervisning. I denna teknikundervisning är naturligtvis digitalisering och programmering viktiga delar.

Till KTIC kommer Näringslivssamverkan (Närsam) samt lokala, regionala och nationella aktörer inom företags- och innovationsstödsystemet att flytta sina verksamheter. Den lokala noden till Karlstad Innovation Park – Kristinehamn Innovation Park – kommer att ligga här och blir en mötesplats för människor och innovation. Denna plats ska spegla Närsams uppdrag men också tillföra Kristinehamn något nytt – ett samarbete med skolan kring entreprenörskap och kompetensförsörjning.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".