Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter

Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter (KTIC) är en del av den stora skollokalsutredningen som kommunfullmäktige beslutade om 2011. Skolan kommer att byggs i kvarteret Björktrasten, nära Brogårdsgymnasiet, vilket medför att hela gymnasieskolan samlokaliseras. Hela tomtarean är på cirka 14 000 m2 och byggnaden blir cirka 4500 m2. Här kan du se ritningar för KTIC.

Vad händer just nu?

Tisdagen den 17 november inleddes förhandlingar angående slutbesiktningen av KTIC. Slutbesiktningen underkändes i våras efter att kommunen påtalat flera brister, bland annat i stålkonstruktionen och med fukt. Det är Noctor som begärt en överbesiktning, och förhandlingen sker i överbesiktningsnämnden av tre oberoende jurister. Det som ska utredas är om själva slutbesiktningen är utförd på ett korrekt sätt eller inte. Både Noctor och kommunen har fått lämna in skriftliga inlagor och vittnen har förhörts inför överbesiktningsnämnden.

Nu kvarstår överläggningar och ett utlåtande från överbesiktningsnämnden blir förhoppningsvis klart innan årsskiftet.

Varför underkändes bygget?

Besiktningsmannen fann brister i byggnadens stålkonstruktion och i fuktsäkerhetsarbetet eftersom man fann mikrobakteriell påväxt. Här kan du läsa mer om kommunens ställningstagande i denna fråga.

Vad händer med frågan om radonrör?

Kommunen och Noctor är inte överens angående en betalning av radonrör som grävts ner i marken under KTIC. Kommunen valde på inrådan av Noctor att inte lägga en beställning av radonrör, en kostnad på 100 000 kronor som inte ansågs vara nödvändiga för platsen. Trots detta har radonrören grävts ner. Kommunen kan inte betala ut pengar till en entreprenör utan att det finns en grund för utbetalningen, det vill säga betala för saker som inte är beställda.

Just nu hanteras frågan om radonrören i Värmlands tingsrätt. Hur utfallet blir i denna fråga förväntas vara klart i februari 2021.

När kan byggnaden tas i bruk?

Just nu är lokalerna tomma, och kommunen kan inte släppa in elever, medarbetare och besökare i en lokal där stålkonstruktionens hållfasthet inte kan styrkas. Kommunen kan inte heller avvakta och se hur den mikrobiella påväxten utvecklar sig under ett antal år. Kommunen måste kunna garantera säkerheten och hälsan för alla som kommer att vistas i lokalerna. Inflytt i lokalerna kan ske när de brister som påtalats är åtgärdade.

 

Läs mer

21 juli 2020 - Säkerhet och hälsa kommer först i frågan om nya gymnasieskolan

11 maj 2020 – Inflyttning på Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter (KTIC) försenas

 

Bakgrund

På KTIC kommer de tekniska gymnasieprogrammen att ha sin hemvist. Det bli teknik-, el-, fordon- och industritekniska programmen som får nya och moderna lokaler för sina karaktärsämnen. Här kommer även ett teknikcenter att etableras som ska fungera som resurs för både elever och personal. Satsningen gör det möjligt för kommunen att erbjuda en teknikundervisning i framkant för hela Kristinehamns skolsystem - från förskola till vuxenundervisning. I denna teknikundervisning är naturligtvis digitalisering och programmering viktiga delar.

Till KTIC kommer Näringslivssamverkan (Närsam) samt lokala, regionala och nationella aktörer inom företags- och innovationsstödsystemet att flytta sina verksamheter. Den lokala noden till Karlstad Innovation Park – Kristinehamn Innovation Park – kommer att ligga här och blir en mötesplats för människor och innovation. Denna plats ska spegla Närsams uppdrag men också tillföra Kristinehamn något nytt – ett samarbete med skolan kring entreprenörskap och kompetensförsörjning.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".