Till innehållet

Planerade bygg- och anläggningsprojekt

Sidan är under uppdatering. 

Här läser du mer om vilka till-, om- och nybyggnationer av vi planerar att genomföra.

Avsikten att anlägga våtmarkerna är att primärt förbättra vattenkvaliteten i syfte att uppnå en bättre vattenkvalitet avseende näringsämnen av dräneringsvatten till Varnumsviken. Men även för att gynna den biologisk mångfald.

Projektet är en del av kommunens arbete med lokal arbetsgrupper under Vänerns vattenvårdsförbund och är delfinansierat av Länsstyrelsen i Värmland genom LOVA stöd.

Arbetena planeras starta under senare delen av sommar, tidig höst 2021. Tidsramen för genomförande är styrda av tillstånd, dispenser samt årstid, Vänerns nivå, hänsyn till betande djur på strandängarna och fågellivet.

Under genomförandet avser vi att bjuda in till en eller flera demonstrationsdagar. Tänkbara intressenter kan vara myndigheter, politiker, intresseorganisationer såsom LRF, Svenska Naturskyddsföreningen, Vänerns Vattenvårdsförbund, fritidsfiskare samt lokala entreprenörer och lantbrukare.

Sidan uppdaterad: 27 april 2021

Trädgårdsgatan kommer att stenläggas med bevarade stenar som låg där innan VA-saneringen som genomfördes under förra hösten. De bevarade stenarna är uppmärkta för att användas på samma plats som innan VA-arbetet. Vägen är för dagsläget grusad. 

Sidan uppdaterad: 4 maj 2021

Kristinehamns kommun arbetar ständigt för att förbättra trafiksäkerheten med hjälp av olika åtgärder. Nu planeras det ett nytt övergångställe som korsar Albinvägen med anslutning till skateparken och handelsområdet.

Sidan uppdaterad: 4 maj 2021

Under hösten kommer vi att påbörja renoveringen av Djurgårdsskolan. Huvudsakligen handlar renoveringen om en uppfräschning av undervisningslokaler, utökning av antalet toaletter samt att entréerna ska byggas om. Renoveringen kommer att ske etappvis där ABC-huset är först ut.

Eleverna i arbetslag A kommer att flyttas till ersättningslokaler på Röda Äventyret under hela renoveringen. Arbetslag B kommer sedan att flytta in i A-husets lokaler när de är färdigrenoverade. Därefter påbörjas arbetet i B-husets lokaler. Arbetslag C flyttar i sista etappen in i B-husets lokaler.

Flytten av möbler till Röda Äventyret kommer att påbörjas under sommaren för att vara färdigt till skolstart. Anledningen till att flytten sker under sommaren är för att undervisningen ska löpa på så smidigt som möjligt under hösten. För eleverna tillhörande arbetslaget A kommer även skolskjuts att arrangeras från och till Röda Äventyret.

Renoveringen av ABC-huset beräknas vara klart sommaren 2023. Djurgårdsskolans högstadium planeras också att renoveras men är ännu inte projekterat.

Sidan uppdaterad: 3 juni 2021

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".