Till innehållet

Planerade bygg- och anläggningsprojekt

Sidan är under uppdatering. 

Här läser du mer om vilka till-, om- och nybyggnationer av vi planerar att genomföra.

Avsikten att anlägga våtmarkerna är att primärt förbättra vattenkvaliteten i syfte att uppnå en bättre vattenkvalitet avseende näringsämnen av dräneringsvatten till Varnumsviken. Men även för att gynna den biologisk mångfald.

Projektet är en del av kommunens arbete med lokal arbetsgrupper under Vänerns vattenvårdsförbund och är delfinansierat av Länsstyrelsen i Värmland genom LOVA stöd.

Arbetena planeras starta under senare delen av sommar, tidig höst 2021. Tidsramen för genomförande är styrda av tillstånd, dispenser samt årstid, Vänerns nivå, hänsyn till betande djur på strandängarna och fågellivet.

Under genomförandet avser vi att bjuda in till en eller flera demonstrationsdagar. Tänkbara intressenter kan vara myndigheter, politiker, intresseorganisationer såsom LRF, Svenska Naturskyddsföreningen, Vänerns Vattenvårdsförbund, fritidsfiskare samt lokala entreprenörer och lantbrukare.

Sidan uppdaterad: 27 april 2021

Trädgårdsgatan kommer att stenläggas med bevarade stenar som låg där innan VA-saneringen som genomfördes under förra hösten. De bevarade stenarna är uppmärkta för att användas på samma plats som innan VA-arbetet. Vägen är för dagsläget grusad. 

Sidan uppdaterad: 4 maj 2021

Krisitnehamns kommun arbetar ständigt för att förbättra trafiksäkerheten med hjälp av olika åtgärder. Nu planeras det ett nytt övergångställe som korsar Albinvägen med anslutning till skateparken och handelsområdet. 

Sidan uppdaterad: 4 maj 2021

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".