Till innehållet

Cykla i Kristinehamn

Att ersätta korta bilresor med cykeln är ett bra sätt bidra till en bättre miljö samtidigt som du kan förbättra din hälsa.

I Kristinehamn vill vi öka möjligheterna för ett hållbart resande och underlätta för dig att välja cykeln som färdmedel. Kommunfullmäktige i Kristinehamn har antagit en trafikplan som beskriver hur detta arbete ska gå till. Ett led i arbetet är att bygga ut cykelnätet och skapa säkrare gång- och cykelvägar.

Ladda ner trafikplanen

Cykelvägar, pumpar, hjälm och quiz

Att ersätta korta bilresor med cykeln är ett bra sätt bidra till en bättre miljö samtidigt som du kan förbättra din hälsa.

Öppna karta över cykelvägar i Kristinehamn

I Kristinehamn vill vi öka möjligheterna för ett hållbart resande och underlätta för dig att välja cykeln som färdmedel. Kommunfullmäktige i Kristinehamn har antagit en trafikplan som beskriver hur detta arbete ska gå till. Ett led i arbetet är att bygga ut cykelnätet och skapa säkrare gång- och cykelvägar.

På Södra Torget finns en cykelpump där du snabbt och enkelt kan pumpa din cykel gratis.

Om cykelpumpen av någon anledning inte fungerar får du gärna anmäla det via vår felanmälan

Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel enligt cykelhjälmslagen.

Det finns ingen lag på att personer som fyllt 15 år ska ha hjälm, men vi uppmuntrar alla att bära cykelhjälm eftersom det alltför ofta är huvudet som får ta smällen vid en cykelolycka.

  • Tvätta cykeln med ljummet vatten och en borste.
  • Rengör kedjan och torka av med en trasa.
  • Olja in kedjan och kolla så att den är lagom spänd, den ska inte gå att dra upp och ner. Varje länk i kedjan och alla kuggarna ska smörjas. Torka av överflödig olja genom att hålla en trasa lätt mot kedjan samtidigt som den dras runt ett helt varv.
  • Kolla så att bromsarna fungerar som de ska. Bromsarna kontrolleras genom att du håller inne det ena och sedan det andra bromshandtaget samtidigt som cykeln trycks fram och tillbaka. Cykeln ska inte kunna röra sig framåt eller bakåt.
  • Kolla belysningen fram och bak och att alla reflexer är hela och rena.
  • Pump upp däcken. Kontrollera att däcken inte är för slitna och är utan små sprickor. Kontrollera att fälgarna inte blivit skeva och att alla ekrar är hela och raka.
  • Dra åt alla muttrar och skruvar.

Om du har en cykel som du inte vill ha längre kan du lämna den till återbruket på våra återvinningscentraler. Cykeln skänker vi sedan vidare till Österviks rehab som är en arbetsrehabilitering i praktiskt arbete.

Här kan du testa dina kunskaper om cykling och trafiksäkerhet. Använd gärna frågorna till exempel i skolan eller på arbetsplatsen.

De rätta svaren hittar du längst ner på sidan.

Fråga 1. Upp till vilken ålder måste man enligt lag använda cykelhjälm?
1. Upp till 12 år
2. Upp till 15 år
3. Upp till 18 år

Fråga 2. Vilken maxhastighet gäller för cyklister på gågata eller inom gångfartsområde?
1. Gångfart
2. Max 30 km/h
3. Finns ingen

Fråga 3. Vad gäller om man cyklar över på ett övergångsställe, vem har företräde?
1. Bilisten 
2. Cyklisten
3. Gående

Fråga 4. På vilken sida av gatan ska du cykla på?
1.  Vänster
2. Höger
3. Spelar ingen roll

Fråga 5. Ska du som cyklist följa gällande hastighetsbegränsningar?
1. Nej
2. Ja
3. Ja, men gäller inte vid omkörningar

Fråga 6. Vad innebär väjningsplikt?
1. Måste stanna helt
2. Räcker att bara sakta ner farten
3. Sakta ner och fortsätta om det är utan fara eller hinder

Fråga 7. Vilken utrustning ska en cykel ha enligt lag?
1. Ringklocka och broms
2. Broms och fram- och bakljus
3. Reflexer och broms

Fråga 8. Om du leder cykeln, vilka regler gäller då?
1. Samma som för gående
2. Samma som när du cyklar
3. Det beror på trafiksituationen

Fråga 9. Får man cykla på trottoar eller gångbana?
1. Nej
2. Ja
3. Endast tillåtet för barn upp till 8 år

Fråga 10. Hur mycket kostar det i böter om du inte respekterar väjningsplikt?
1. 500 kr
2. 800 kr
3. 1000 kr


Svar på frågorna
Svar på fråga 1=2
Svar på fråga 2=1
Svar på fråga 3=3
Svar på fråga 4=2
Svar på fråga 5=2
Svar på fråga 6=3
Svar på fråga 7=1
Svar på fråga 8=1
Svar på fråga 9=3
Svar på fråga 10=3

Kontaktuppgifter

Monica Söderlund - trafikhandläggare
monica.soderlund@kristinehamn.se

0550-858 65

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".