Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Bredband

Här hittar du information om bredband i Kristinehamns kommun.

Region Värmland har tagit fram en bredbandsstrategi som har som mål att 100 procent av Värmlands hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

I den lokala bredbandspolicyn kan du läsa om hur detta ska genomföras i Kristinehamns kommun. Det finns även en nationell bredbandsstrategi som du kan läsa på regeringens hemsida.  

Vad händer med IP-Onlys fiberutbyggnad?

Klicka här för att läsa mer om status på IP-Onlys fiberprojekt.

I Kristinehamns tätort finns två leverantörer som tillhandahåller fiber: Telia och IP-Only Kristinehamn. I Björneborg har IP-Only byggt fiber till villor.

Vill du ha information om bredband och fiber inom Kristinehamns tätort, hittar du kontaktuppgifter här:

Telia

Telefon: 020-40 24 00

Om du inte fått erbjudande om fiber, kontakta Telia för information om planer eller för att anmäla ditt intresse. På Telias sidor om öppen fiber kan du läsa mer och där du också kan anmäla ditt intresse. 

IP-Only Kristinehamn

Telefon: 063-501 10 00

Mejl: kundtjanst@kristinehamn.ip-only.se

Fiberutbyggnad på landsbygden sker genom ett projekt i samverkan med Storfors, Filipstad och IP-Only. Parternas gemensamma mål är att hela området ska vara fibrerat under 2019-2021. 

Hela kommunens yta är indelad i fiberområden. Fiberföreningar behöver inte bildas men genom grannsamverkan kan tillräcklig efterfrågan uppnås för att kunna starta byggnation i ett fiberområde. I de flesta fall behövs även bidrag från Landsbygdsprogrammet för att kunna bygga. 

IP-Only Värmlands hemsida kan du hitta mer information. 

Fiber i Rudskoga, Ölme och Vike

I Kristinehamns kommun finns sedan tidigare tre fiberföreningar, och dessa berörs inte av det övergripande fiberprojektet:

  • Rudskoga Fiber, som är klara med sitt nät
  • Ölme Fiber, som är klara med sitt fibernät
  • Vike Fiber, som är klara med sitt nät som byggts tillsammans med PEAB/Skanova 

Kontaktuppgifter

Jan Svärd - bredbandssamordnare
jan.svard60@filipstad.se

0590-612 39 (måndag-torsdag)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".