Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Bredband

Här hittar du information om bredband i Kristinehamns kommun. Här finns användbar information för fiberföreningar, information om mobil kommunikation samt svar på de vanligaste frågorna kring till exempel fast och mobilt bredband.

Region Värmland har tagit fram en bredbandsstrategi som har som mål att 100 procent av Värmlands hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

I den lokala bredbandspolicyn kan du läsa om hur detta ska genomföras i Kristinehamns kommun. 

Status på by/Net/IP-Onlys fiberprojekt

Klicka här för att läsa mer om status på byNet/IP-Onlys fiberprojekt

I Kristinehamns tätort finns två leverantörer som tillhandahåller fiber: Telia och IP-Only Kristinehamn. I Björneborg har IP-Only byggt fiber till villor.

Vill du ha information om bredband och fiber inom Kristinehamns tätort, hittar du kontaktuppgifter här:

Telia

Telefon: 020-40 24 00

Information till dig som vill skaffa fiberanslutning

Om du inte fått erbjudande om fiber, kontakta Telia för information om planer eller för att anmäla ditt intresse. På Telias sidor om öppen fiber kan du läsa mer och där du också kan anmäla ditt intresse. 

IP-Only Kristinehamn

Telefon: 0200-43 00 00

Mejl: kundtjanst@kristinehamn.ip-only.se

Hemsida: IP-Only Kristinehamn

För mer information kring framtida utbyggnadsplaner och för att anmäla intresse, kontakta IP-Only Kristinehamn. Du kan även lämna intresseanmälan via denna länk

Fiberutbyggnad på landsbygden sker genom ett projekt i samverkan med Storfors och Filipstads kommuner, IP-Only och byNet.

Hela kommunens yta är indelad i fiberområden. Fiberföreningar behöver inte bildas men genom grannsamverkan kan tillräcklig efterfrågan uppnås för att kunna starta byggnation i ett fiberområde. I de flesta fall behövs även bidrag från Landsbygdsprogrammet för att kunna bygga.

Alla inom ett fiberområde kommer att erbjudas att välja att ansluta sig. Priset för en anslutning är 19 900 kr monterat och klart. Du betalar först när inkopplingen är klar och det finns möjlighet att dela upp betalningen på upp till fem år (cirka 420 kronor per månad).

Mer information

På IP-Only Värmlands hemsida kan du hitta mer information, frågor och svar med mera. Telefon till IP-Onlys kundtjänst är 0200-43 00 00.

Fiber i Rudskoga, Ölme och Vike

I Kristinehamns kommun finns sedan tidigare tre fiberföreningar, och dessa berörs inte av det övergripande fiberprojektet:

  • Rudskoga Fiber, som är klara med sitt nät
  • Ölme Fiber, som snart är klara med sitt fibernät
  • Vike Fiber, som är klara med sitt nät som byggts tillsammans med PEAB/Skanova 

Kontaktuppgifter

Jan Svärd - bredbandssamordnare
jan.svard60@filipstad.se

0590-612 39 (måndag-torsdag)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".