Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Vi har en driftstörning som påverkar telefonitjänster för både inkommande och utgående samtal. Läs mer

Ansvariga politiker och chefer

Politiker

Det är tekniska nämnden som har hand om frågor om till exempel trafik, städning och snöröjning i kommunen.

Politikerna i kommunstyrelsen ansvarar för frågor om samhällsplanering.

Chefer

Planeringschef – med ansvar för frågor om översiktsplanering, detaljplanering med mera – är Kalle Alexandersson, som du når på telefonnummer 0550-880 02 eller mejl.

Chef för tekniska förvaltningen, som hanterar frågor om till exempel gator och trafik, är Andreas Rudsvik, som du når på telefonnummer 0550-881 12 eller mejl. Tillförordnad gatuchef är Niklas Mellgren, 0550-881 81. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".