Till innehållet

Torghandel och marknad

Torghandel

På Södra Torget i Kristinehamn är det torghandel onsdagar och fredagar klockan 8-18 samt lördagar och dag före helgdag klockan 8-14. Torghandelsåret räknas från 1 april till 31 mars nästkommande år för dig som ansöker om fast torgplats, eller dig som har en tillfällig torgplats som efter 10 betalade tillfällen går över till en fast plats.

Varor och redskap får ställas fram på saluplatsen tidigast två timmar före den fastställda försäljningstiden. Varorna ska också vara borttagna senast en timma efter försäljningstidens slut. Försäljaren är också skyldig att ta hand avfall och liknande som uppkommit under försäljningen och på lämpligt sätt forsla bort detta. 

Vad kostar det?

Kristinehamns kommun tar ut en avgift för att du använder den offentliga platsen, enligt en taxa som kommunfullmäktige beslutat:

  • Fast torgplats fyra gånger sex meter: 1500 kronor per år (vill du ha större plats får du hyra fler platser).
  • Tillfällig torgplats fyra gånger sex meter: 150 kronor per dag (maxbelopp 1500 kr = 10 gånger, efter det räknas det som årsplats).
  • Elström vid torghandel: 350 kronor per år och 35 kronor per dag.
  • Julgransförsäljning tio gånger tio meter: 500 kronor per månad.
  • Elström julgransförsäljning: 300 kronor per månad.

Betalning för fasta platser faktureras.

Ansökan, varor och tillstånd

Innan du får börja sälja saker på torget, måste din ansökan godkännas av kommunen.
Sprängdeg, skjutvapen, pyrotekniska varor och olagliga varor får inte säljas på torghandelsplatsen. Inte heller varor som väcker grov anstöt hos allmänheten. Vid försäljning av livsmedel gäller livsmedelslagen och livsmedelsförordningen. 

När du sedan står på torget, behöver du ha kommunens tillståndskort uppsatt så att det syns tydligt. Du måste också ha en tydlig skylt i försäljningsståndet med företagets namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer.  

Läs mer i kommunens torghandelsstadga

Om du vill boka en tillfällig marknadsplats enstaka datum under årets gör du det via länken ovan. Vi reserverar oss för att platserna kan vara fullbokade vissa dagar. 
Betalning sker via kort. 

Marknad 

I Kristinehamn är det traditionsenligt marknad två gånger per år.

Vårmarknad: andra onsdagen i april
Höstmarknad: andra onsdagen i oktober

Från och med vårmarknaden 2023 så är centrumföreningen Omtänksamma Kristinehamn arrangör.
Information om anmälan gör ni via Omtänksamma Kristinehamn.

Kontaktuppgifter

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".