Kontakt
Telefon: 0550-880 00 (må-to 7.30-12, 13-16.30, fr 7.30-12, 13-16)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Bli Kristinehamnsvän

Bor du i Kristinehamn och vill träffa nya vänner från andra kulturer? Eller är du nyanländ och önskar skapa kontakter och träna svenska? Kristinehamnsvän är ett språkvänsprojekt som främjar social integration genom vänskap och ömsesidigt utbyte. Projektet möjliggör kontakten mellan nyanlända/nya ortsbor och etablerade Kristinehamnare. Syftet med projektet är att stödja sociala nätverk genom att bygga broar mellan människor.

Vad är Kristinehamnsvän?

Kristinehamnsvän är ett sätt att umgås över kulturgränserna. Nyanlända får kontakter med etablerade personer i Sverige så att deras vardag underlättas, de lär sig svenska snabbare och får förståelse för sociala koder. Genom att bli Kristinehamnsvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur. För den nyanlände är Kristinehamnsvän en möjlighet till nya vänner, samt ökad kunskap om svenska traditioner, den svenska kulturen och språket.

Målet med projektet är att underlätta en social integration för nyanlända och skapa genuina möten mellan människor. Tillsammans kan vi bidra till ett samhälle där alla känner sig inkluderade.

Vem kan bli Kristinehamnsvän?

Du som är etablerad i samhället och kan språket, infödd svensk eller med invandrarbakgrund, och vill göra en frivillig insats på fritiden kan bli Kristinehamnsvän. Din insats hjälper dessa personer att komma in snabbare in i samhället. Du kan vara en person, ett par eller en familj. Även matchningar mot föreningslivet är möjligt.

Vem kan få en Kristinehamnsvän?

Du som relativt nyligen har invandrat till Sverige kan anmäla dig. Det krävs endast att du kan lite svenska och vill vara aktiv och engagerad i en personlig kontakt.

Vad gör en Kristinehamnsvän?

Som Kristinehamnsvän engagerar du dig frivilligt och oavlönat på fritiden med att välkomna och språkträna nyanlända. Du fungerar som en länk till det svenska samhället. Det handlar inte om att lära en person hur myndigheterna fungerar utan om att umgås och ha roligt, att skapa ny kunskap och förståelse för olika kulturer och levnadssätt. Det ger en chans att hitta nya vänner samtidigt som man kan utvecklas som person. En del träffas enbart för att umgås och prata. Kontakten pågår så länge båda parter vill. Det är ni som bestämmer – tillsammans.

Hur anmäler du dig?

Det kan du göra via webbformuläret eller genom att kontakta samordnare Malin Sundquist, se kontaktuppgifter nedan. Du får fylla i en intresseanmälan som sedan matchas med en tänkbar Kristinehamnsvän. Du kan också komma till Infocenter där blanketter och mer information finns tillgängligt.

Kontaktuppgifter

Malin Sundquist - samordnare
malin.sundquist@kristinehamn.se

0550-868 49

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".