Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Ung utan studier eller jobb

Värmlands framtid är ett länsövergripande projekt som med finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF) kraftsamlar länets alla kommuner för att minska arbetslösheten och utanförskapet bland unga.

Värmlands framtid är till för dig som är mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar. Vi arbetar med att hjälpa ungdomar och unga vuxna att hitta ett sätt att komma vidare, helt utifrån dina individuella behov. Det kan handla om att komma igång i studier, ha praktik, vägledning inför studier/arbete, stödsamtal, motiverande samtal, hjälp i kontakten med myndigheter eller att delta på någon aktivitet. Några exempel är Kom-i-gång-grupp, samtal, studiebesök, friskvård, social träning, skapande verkstad och körkortsteori. Vi kan träffas i grupp eller enskilt. Tillsammans gör vi kartläggningar och en handlingsplan för att hitta just din väg framåt.

Målet är att du ska bli bättre rustad för att komma vidare med studier, praktik eller arbete.

Besöksadresser: Gustavsbergsgatan 25B och Doktor Enwalls väg 13D

Postadress: 37. Annexet, 68184 Kristinehamn

Kontaktuppgifter

Ann-Charlotte Palm
ann-charlotte.palm@kristinehamn.se

0550-883 46 eller 070-582 25 99

Patrik Nylén
patrik.nylen@kristinehamn.se

0550-885 30 eller 070-247 13 77

Nathalie Gustavsson
nathalie.gustavsson@kristinehamn.se

0550-874 88 eller 072-143 30 96

Marcus Larsson
marcus.larsson@kristinehamn.se

0550-858 47 eller 070-330 34 81

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".