Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Förebyggarenheten i Kristinehamn

Förebyggarenheten arbetar tillsammans på ett nytänkande sätt för ett hälsosamt liv i ett tryggt Kristinehamns kommun. Vi arbetar i hela kommunen med barn och unga, föräldrar samt andra viktiga vuxna. 
Detta gör vi med hjälp av insatser som bidrar till en trygg uppväxt. Insatser är ofta i form av samtalsstöd, föräldraskapsstöd, ANDTS-förebyggande, brotts- och trygghetsfrämjande i skolan med mera.

Med oss kan du som lever med barn och tonåringar bolla frågor kring föräldraskap, alkohol, rökning, droger, dopning eller spel och trygghet och brott. 

Vi arbetar förebyggande med frågor kring alkohol, rökning, droger, dopning och spel, och brott och trygghet för barn och unga 0-20 år. Vi arbetar också med föräldraskapsstöd för föräldrar till barn i samma åldersgrupp.

Unga om psykisk ohälsa och vuxnas stöd

Knappt hälften av ungdomarna mellan 16-19 år i Kristinehamns kommun känner att de kan prata om svåra saker med sina vårdnadshavare eller föräldrar. Det framkom i en undersökning som elva ungdomar arbetade med på Förebyggarenheten i Kristinehamns kommun i sommar.

Under tio dagar jobbade ungdomarna på olika sätt med psykisk ohälsa. Bland annat genom att sprida en enkät till andra unga i Kristinehamns kommun. Frågeställningen var ”med förälder/vårdnadshavare kan jag oftast…”, och totalt svarade 373 ungdomar på enkäten.

Här kan du läsa rapporten: Unga om psykisk ohälsa och vuxnas stöd.

Kontakta oss

Mejla till FBE@kristinehamn.se eller ring till socialtjänstens växel på telefonnummer 0550-884 00

Johanna Pettersson Östlund, samordnare
Telefonnummer 0550-884 11 eller mejl till johanna.petterssonostlund@kristinehamn.se

Jessica Flood
Telefonnummer 0550-884 61 eller mejl till jessica.flood@kristinehamn.se

Sofia Fosselius
Telefonnummer 0550-87498 eller mejl till sofia.fosselius@kristinehamn.se

Klara Tufvesson
Telefonnummer 0550-874 97 eller mejl till klara.tufvesson@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".