Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Familjerådgivning och familjestöd

Familjerådgivning

Familjerådgivningen vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Vår främsta uppgift är att bedriva samtalsbehandling med vuxna. Syftet med samtalen är att komma igenom kriser och fortsätta förhållandet. 

Om en eller båda av er har tagit initiativ till en separation kan familjerådgivningen underlätta för er att separera på ett så bra sätt som möjligt.

Familjerådgivningens mål är att nå människor i ett tidigt skede och jobba förebyggande. All kontakt med oss är frivillig och söks på eget initiativ. Vi jobbar under sträng sekretess och det finns även möjlighet att vara anonym. Vi för inga journaler.

Vad kostar det?

Varje samtal kostar 150 kronor och betalas i samband med besöket. Det går bra att använda bankkort eller swish.

Vill du kontakta familjerådgivningen?

Familjerådgivaren i Kristinehamns kommun heter Ulrica Larsson. Du når henne på telefonnummer 0550-884 39 eller via mobil på 072-502 0336. Telefontiden är måndag till torsdag mellan klockan 9 och 9.30.

Familjerådgivningen finns på Familjecentralen, på Assemblégatan 1 i Kristinehamn.         

Familjestöd

Familjestöd arbetar med föräldrar som själva önskar lösa sina svårigheter och där en kortare samtalskontakt anses tillräcklig. Det kan handla om relationsproblem, svårigheter att komma överens efter en separation, problem med att få barn till skolar eller annat som påverkar familjens vardag på ett negativt sätt.

Vi är en del av Boris-enheten och utför biståndsbedömda insatser hos enskilda och familjer.

Vad kostar det?

Samtalsstöd hos Familjestöd är gratis.

Vill du kontakta Familjestöd?

Har du ytterligare frågor når du oss via socialtjänstens växel, be att få prata med Familjestöd. 

Kontaktuppgifter

Socialtjänstens växel

0550-884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".