Till innehållet

Familjerådgivning och familjestöd

Familjerådgivning

Familjerådgivningen vänder sig till par, föräldrar och familjer som upplever problem i sina relationer. Exempel på situationer som kan föranleda kontakt med familjerådgivningen är:

  • Vi har svårt att prata med varandra
  • Känslorna har förändrats
  • Vi bråkar mycket och barnen påverkas
  • Ansvarsfördelningen hemma fungerar inte
  • Vi är inte intima med varandra längre
  • Otrohet och andra förtroendekriser
  • Vi vill/har separerat men behöver prata
  • Nya familjekonstellationer som leder till konflikter

Familjerådgivaren är socionom med vidareutbildning i psykoterapi, inriktning KBT samt familjeterapi. All kontakt med oss är frivillig och söks på eget initiativ. Vi arbetar under särskilt sträng sekretess och det finns även möjlighet att vara anonym, här förs heller inga journaler. Vi erbjuder samtal på mottagningen samt även i digital form via Teams.​​

Vad kostar det?

Varje samtal kostar 200 kronor och betalas i samband med besöket. Det går att betala med kontanter eller swish.

Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 24 timmar före besöket utgår en avgift om 150 kr.

Vill du kontakta familjerådgivningen?

Familjerådgivaren i Kristinehamns kommun heter Jenny Lindqvist. Du når henne på telefonnummer 0550-884 39 eller via mobil på 072-502 0336. Det går även bra att maila till jenny.lindqvist@kristinehamn.se, vid kontakt via mail kan dock den förstärkta sekretessen inte garanteras. 

Det går bra att lämna meddelande för att bli uppringd, alternativt kan du skicka ett sms. Om du inte får svar på sms, finns alltid aktuellt frånvarobesked på anknytningen 0550- 884 39.

Familjerådgivningen finns på Familjecentralen, på Assemblégatan 1 i Kristinehamn.      

Familjestöd

Ibland behöver man prata om saker som känns jobbiga. Familjestöd finns till för föräldrar, barn och ungdomar i behov av att hitta sätt att hantera svårigheter i vardagen. Samtal kan ske enskilt och/eller ihop med andra i familjen. Allt utifrån era behov.

Det kan till exempel handla om: föräldrarollen, självkänsla, ansvar, gränser, barns utveckling, nedstämdhet och könsidentitet.

Hur får du hjälp?

Du kan söka till Familjestödet på eget hand. Då erbjuds du fem samtalstillfällen. Du kan också söka via en handläggare på socialtjänsten. Vid beviljad insats får du hjälp att tillsammans med oss göra upp en plan och formulera mål för hur vi ska gå vidare.

Alla besök hos oss är kostnadsfria.

Vill du veta mer?

Ring Kristinehamns kommun, på telefonnummer 0550-880 00 och fråga efter Familjestöd.

Kontaktuppgifter

Socialtjänstens växel

0550-884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".