Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är ett barn kommer till Sverige utan sällskap av sina föräldrar eller av någon annan vuxen som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Då måste en ställföreträdare utses.

En god man är en juridisk ställföreträdare för barnet. Gode mannen har i uppdrag att se till att barnet får trygghet och att dess intressen och behov blir tillgodosedda. Några exempel på vad som ingår i uppdraget är att ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om olika stöd insatser, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bidrag och bevaka barnets boendesituation.

Om barnet beviljas uppehållstillstånd ska godmanskapet ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare. Denna utses av tingsrätten efter utredning av socialförvaltningen. När beslut om särskilt förordnad vårdnadshavare utses upphör godmanskapet.

Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år.

Är du intresserad av att bli god man?

Om du är intresserad av att bli god man för ensamkommande barn är du välkommen att kontakta överförmyndarkansliet för mer information om uppdraget. Se kontaktuppgifter nederst på sidan.

Vill du veta mer?

Läs mer om att vara god man för ensamkommande barn på Sveriges kommuner och Landstings hemsida, eller på Migrationsverkets hemsida.

God man för ensamkommande, Sveriges kommuner och landsting

God man för ensamkommande, Migrationsverket

E-tjänster och blanketter för god man och blivande god man för ensamkommande

Kontaktuppgifter

Överförmyndarkansliet
ofn@kristinehamn.se

0550-869 90 (telefontid måndag-torsdag 10-12)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".