Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Ansökning och anmälan

För att en ansökan eller anmälan ska kunna behandlas snabbt behöver den utförligt beskriva vad den enskilde behöver hjälp med och varför. Därför är det viktigt att du läser och fyller i aktuell blankett noga.

Behov av god man eller förvaltare

Ansökan till tingsrätten

Anmälan till överförmyndarnämnden om behov

 

Ekonomi

Ansökan om uttag från spärrat konto, god man/förvaltare

Ansökan om uttag från spärrat konto, omyndig

 

Redovisning

Förteckning över tillgångar och skulder

Års- och sluträkning för god man och förvaltare

Körjournal

 

Bli god man eller förvaltare

Intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare

 

Bli eller vara god man för ensamkommande

Åtagande att bli god man för ensamkommande barn

Redogörelse för arvode

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".