Till innehållet

Medling vid brott

Vad är medling?

Medling innebär att en ung person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet möts för att tala om det som har hänt tillsammans med en opartisk medlare.

Medling kan användas vid många olika typer av brott så som skadegörelse, stöld och misshandel. Gärningspersonen ska i första hand vara mellan 15 och 21 år. Även ungdomar som inte är straffmyndiga kan delta i medling. 

Vad innebär medling för dig som begått ett brott?

I första hand innebär medlingen att du får möjligheten att visa att du ångrar vad du gjort och att du vill försöka "ställa till rätta" så långt det går. Du visar mod genom att möta den du gjort illa.

I vissa fall kan åklagaren besluta att du inte ska åtalas, eftersom du redan gjort upp med offret. Tingsrätten kan också ta hänsyn till att du gjort ett försök att avhjälpa skadan.

Vad innebär medling för dig som utsatts för brott?

Medling ger dig chansen att få ett ansikte på den som åsamkat dig skada. Du får tillfälle att ställa frågor som ofta uppstår vid ett brott, samt förklara vilka konsekvenser brottet fick för dig,ditt liv eller företag. Under medlingen finns också möjlighet att sluta ett avtal med den som begått brottet om hur gottgörelse ska ske.

Vad innehåller en medling?

Ett medlingssamtal innehåller först en förklaring av själva mötets delar och förhållningssätt. Därefter får parterna berätta om brottshändelsen och därefter om praktiska konsekvenser samt känslomässig påverkan av brottshändelsen. ​Därefter får parterna ställa frågor till varandra. Under medlingen får även parterna berätta vad de vill ska hända i framtiden samt eventuellt formulera ett avtal om gottgörelse.

Lagen om medling innehåller fyra viktiga punkter som behöver uppfyllas för att medling ska kunna hållas.
Dessa är:

  • Deltagandet är frivilligt
  • Medlingen ska ske i båda parters intresse
  • Gärningen ska vara polisanmäld och erkänd
  • Medlaren ska vara kompetent och opartisk

Mer om medling

Medlingsverksamhet i Kristinehamns kommun drivs av socialförvaltningen. Erbjudande om medling kan ske via socialtjänsten eller polisen. Du kan själv ta initiativ till medling genom utredaren hos polisen, socialsekreterare eller genom att direkt kontakta oss på telefonnummer du hittar längst ner på sidan.

Mer om medlaren

Medlaren är en oberoende person som är anställd på socialförvaltning i Kristinehamns kommun. Medlaren har minst grundutbildning i medling vid brott via Institutet för medlarutbildning i Sverige (IMSE).

Du når kommunens medlare på telefonnummer 0550-87486  eller via mejl till medling@kristinehamn.se .

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".