Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Medling vid brott

Vad är medling?

Medling innebär att en ung person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet möts för att samtala om det som hänt tillsammans med en opartisk medlare.

Medling kan användas vid många olika typer av brott så som skadegörelse, stöld och misshandel. Gärningsmannen ska i första hand vara mellan 15 och 21 år. Även icke straffmyndiga ungdomar kan delta i medling.

Vad innebär medling för dig som begått ett brott?

I första hand att du får möjligheten att visa att du ångrar vad du gjort och att du vill försöka "ställa till rätta" så långt det går. Du visar mod genom att möta den du gjort illa.

I vissa fall kan åklagaren besluta att du inte ska åtalas, eftersom du redan gjort upp med offret. Tingsrätten kan också ta hänsyn till att du gjort ett försök att avhjälpa skadan.

Vad innebär medling för dig som utsatts för brott?

Medling ger dig chansen att få ett ansikte på den som åsamkat dig skada. Du får tillfälle att ställa frågor som ofta uppstår vid ett brott, samt förklara vilka konsekvenser brottet fick för dig/ditt liv eller företag. Under medlingen finns också möjlighet att sluta ett avtal med den som begått brottet om hur gottgörelse ska ske.

Medling i Kristinehamns kommun är en verksamhet som ingår i Värmlands medlingsverksamhet som genomförs och bedrivs av välutbildade medlare.

Vill du kontakta en medlare?

Har du inte blivit kontaktad av medlingsverksamheten kan du själv ta initiativ till medling genom din utredare hos polisen, din socialsekreterare på fältenheten eller genom att direkt kontakta medlingsverksamheten i Värmland.

Kontaktuppgifter

Medlingsverksamheten i Värmland
medling@bfciv.se

054-18 05 80

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".