Till innehållet

Vill du veta mer om att vara familjehem?

Har din familj intresse och möjlighet att ta emot barn eller tonåringar i hemmet? Kristinehamns kommun söker familjehem!

Vi har flera barn som är i behov familjehem. Den 27 april klockan 18.00 arrangerar SKR en kvällssändning där du får veta mer om familjehemmens uppdrag. Kvällen varvas med film och samtal och leds av Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa.

Under kvällen kommer vi bland annat att få höra:

  • familjehemsföräldern Viveca Axelsson som berättar om sina erfarenheter av att vara familjehem
  • familjehemssekreterare från Sollentuna kommun berätta om arbetet med att rekrytera familjehem
  • föreningen Maskrosbarns Liv Hallgren, projektledare extravuxen och barnombud, om deras erfarenheter av vad barn och unga önskar sig av ett familjehem
  • … och mycket mer!

Sändningen är gratis och kräver ingen föranmälan. Klicka dig in på sändningen klockan 18 så kommer du rätt.

Är du intresserad av att bli familjehem? Gör såhär!  

Att bli familjehem är ingen automatisk rättighet, utan det görs en noggrann utredning innan.

Du som är intresserad av att bli familjehem, anmäler ditt intresse till oss i kommunen. Sedan utreder socialtjänsten, efter rekommendationer från Socialstyrelsen. Vi gör också alltid en individuell bedömning. Familjehemsutredningen tittar då närmare på hur familjens sammansättning är och hur relationen till varandra, släkt och vänner ser ut. Det är även viktigt att familjen har en god hälsa och energi för att engagera sig i ett uppdrag.

Att begära utdrag från polisens belastnings- och misstankeregister, socialtjänstens register, Kronofogden och försäkringskassan är rutin och ska göras i de fall ett uppdrag är aktuellt.

Ta ett uppdrag - familjehem