Till innehållet

Vill du också bli volontär?

Volontärverksamheten LivÅLust i Kristinehamns kommun är en kontaktpunkt mellan människor som vill göra en frivillig insats och de som önskar ta del av en. LivÅLust söker alltid fler volontärer, och i november drar höstens volontärutbildning igång – och ännu finns det platser kvar!

Uppdraget att vara volontär ser olika ut och går att anpassa efter just dina förutsättningar. Gemensamt för alla uppdrag är att det är du själv som bestämmer hur mycket tid du vill erbjuda som volontär. Det är också du själv som väljer vilken typ av uppgifter du vill utföra. I utbyte får du både möjlighet att bidra till glädje för andra, hjälpa en annan människa samt skaffa dig värdefull erfarenhet och nya vänner. 

Den 3 november startar höstens volontärutbildning. På grund av covid-19 blir utbildningen digital, men du kommer att lära dig minst lika mycket ändå. Här kan du läsa mer om utbildningen och hur du anmäler dig.

SYNTOLKNING: Volontären Kjell Ingvar spelar låten ”Kolappapperskung” av Ted Gärdestad på sin gitarr i Kristinehamns stadspark. I bakgrunden skymtas Ölme diversehandel, Varnan och den nya gång- och cykelbron som går mellan stadsparken och kvarteret Vågen. Det syns att hösten är på ingång; flera av träden i parken har färgats både röda och gula. Till tonerna av Kjell Ingvars musik cyklar volontärerna Inger och Barbro duocykel på cykelvägen i stadsparken. De skrattar och cyklar bort mot skateparken. Att spela gitarr, sjunga och cykla duocykel är bara några av de uppdrag man kan ta på sig som volontär i LivÅLust. Vill du också bli volontär? Det finns uppdrag som passar alla.