Till innehållet

Vill du göra en insats för ett barn?

Ibland är det barnen som behöver stöd, ibland är det föräldrarna som behöver avlastning. Oavsett vad är behovet av fler kontaktfamiljer stort i Kristinehamn. Nu hoppas vi att fler vill engagera sig och göra en insats för ett barn.

Barnen, som vanligtvis är mellan tre och tolv år när de får en kontaktfamilj, har olika bakgrund och intressen. Något de däremot har gemensamt är att de av olika anledningar är i behov av en extrafamilj. En kontaktfamilj tar emot barn eller unga i sitt hem vanligtvis en eller två helger i månaden, men uppdragen ser väldigt olika ut.

– Syftet med kontaktfamiljen är framförallt att barnet ska vara med i familjens normala dagsrutiner. Ibland kan man göra särskilda utflykter, men det finns inga krav på att man ska vara en aktivitetsfamilj för att kunna vara kontaktfamilj, säger Annika Lorenz, socialsekreterare i Kristinehamns kommun.

En kontaktfamilj kan bestå av en eller två vuxna med eller utan egna barn. Familjen ska ha en trygg och stabil livssituation, och de vuxna i familjen bör vara minst 30 år gamla.

– Det finns inga regler för hur familjeförhållandena eller boendet ska se ut. Man kan vara gift, sambo eller ensamstående, med eller utan egna barn. Har ni resurser i form av tid, tålamod och omtänksamt intresse så hjälps vi åt med resten, säger Annika.

Det krävs ingen utbildning för att bli kontaktfamilj och man får stöd och vägledning från socialförvaltningen genom hela processen. Du kan läsa mer om att vad det innebär att vara kontaktfamilj på vår hemsida

Anmäl ditt intresse

Är du intresserad av att bli kontakfamilj? Anmäl ditt intresse via formuläret nedan.

Ta ett uppdrag - kontaktperson och kontaktfamilj