Till innehållet

Vi smyckar Järnvägsparken med växter

Med inslag av lila och rosa färger planterar vi perenna växter i Järnvägsparken för en långsiktig och inbjudande parkmiljö.

Nu har vi börjat plantera de över 2 000 perenna växterna som kommer att smycka parken i flera år framöver. Blommorna som går i lila och rosa färger kompletterar den gröna omgivningen och den stora variationen av olika sorters träd som redan finns i parken. Kransveronika, bolltistel och en magnolia med rosa blommor är några av de växter som planteras.

- Vi har bland annat utgått ifrån tidigare års planteringar och sett vad som har fungerat bra men också vad vi vill göra bättre, både rent estetiskt men även ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför har vi valt att bland annat plantera rosor för att vi inte har så mycket rosor i stadens planteringar sedan tidigare men också en del olika växter som gynnar pollineringen som exempelvis lavendel, förklarar Hanna Åsander, park- och trafikplanerare på Kristinehamns kommun.

Årets plantering fokuserar på att skapa en hållbar parkmiljö genom att plantera fleråriga växter. Den nya satsningen innebär att de planterade växterna kan bevaras för att blomstra flera säsonger. De perenna växterna kommer även att planteras i andra delar av centrum tillsammans med sommarens blommor som kommer att placeras ut i början på juni.