Till innehållet

Vi förbättrar den digitala tillgängligheten

Från och med onsdag 23 september berörs Kristinehamns kommun av den nya lagen om tillgänglighet till offentlig digital service - ofta kallad ”webbdirektivet”.

Lagen innebär i korthet att kommunens digitala service ska vara tillgänglig för alla, oavsett om man har någon typ av funktionsnedsättning som exempelvis nedsatt syn, rörlighet eller hörsel.

- Det känns väldigt bra att Kristinehamns kommun nu tar steg i rätt riktning för en förbättrad digital tillgänglighet. Vi är en offentlig organisation och vår digitala miljö ska självklart vara tillgänglig för så många som möjligt, säger kommunikationschef Elma Pasalic Östborg.

Stort fokus på webbplatsen

Till största delen erör de nya riktlinjerna kommunens webbplats, där kravet är att uppfylla den europeiska standarden WCAG 2.1. Det handlar till exempel om att det ska vara tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund, att innehållet ska vara uppbyggt i en logisk ordning och att man ska kunna tabba sig igenom webbplatsen utan att behöva använda en mus. Kristinehamn.se och e-tjänsteportalen uppfyller idag kraven till stor del, men inte fullt ut.

- Vi drabbades av ett oväntat bakslag då vår webbleverantör, som på vårt uppdrag skulle genomföra anpassningarna, gick i konkurs under sommaren. Vi kommer därför inte att vara helt klara till den 23 september, utan ambitionen är istället att göra klart så mycket som möjligt till årsskiftet, säger Torunn Öhberg, kommunikatör.

Lagen säger vidare att det ska finnas en tillgänglighetsredogörelse på webben, som beskriver vilket innehåll som eventuellt inte är tillgängligt. Användarna ska även erbjudas möjligheten att påpeka brister i tillgängligheten, vilket kommunen har skapat en e-tjänst för.

Syntolkning i sociala medier

Utöver webbplatsen, går nu startskottet för en förbättrad tillgänglighet i sociala medier. Med start den 23 september börjar kommunen syntolka inlägg på Facebook och Instagram.

- Syntolkning innebär att vi lägger till text som beskriver bilden, något som framför allt är värdefullt för personer med helt eller delvis nedsatt syn. Men även personer med exempelvis dyslexi, afasi eller autism kan ha nytta av tolkade bilder, säger Torunn Öhberg.

Vidare kommer kommunens podd Viktiga minuter inom kort att transkriberas till text och publiceras på kristinehamn.se, så att fler kan ta del av innehållet.

Tillgänglighetsredogörelse

Här hittar du kommunens tillgänglighetsredogörelse över kristinehamn.se