Till innehållet

Vi byter telefonväxel den 9 december

Den 9 december byter vi växellösning. Vi hoppas att allt kommer fungera utan störningar, men ber dig ha överseende om det eventuellt skulle uppstå problem. 

Enklare och snabbare med menyval

Den nya växellösningen kommer att fungera som tidigare – samtal kommer in och kopplas vidare. Men vi kommer i samband med växelbytet även att införa ett antal så kallade menyval. När du ringer till oss kommer en telefonröst att guida dig genom olika menyval. Därmed blir det enklare och går snabbare att komma direkt till vissa av kommunens verksamheter.

Menyvalen

Menyval 1 Automatisk telefonist - om du vet vem du söker
Här säger du personens förnamn och efternamn.

Menyval 2 Biståndsenheten inom äldreomsorgen

Menyval 3 Socialförvaltningen
Här får du 5 nya menyval: 1) Ekonomisk bistånd och försörjningsstöd 2) Vuxna, missbruk och socialpsykiatri 3) Familjerätten 4) Barn, ungdom och familj 5)Socialtjänstens reception

Menyval 4 Rehabenheten

Menyval 5 Bygglov

Menyval 6 Östra Värmlands överförmyndarnämnd

Menyval 9 Övriga frågor via växeln