Till innehållet

Växthuset - för barn till missbrukande föräldrar

Den 22 september öppnar Växthuset upp sin verksamhet igen. Växthuset är en gruppverksamhet för barn mellan 7 till 12 år med närstående som missbrukar eller har missbrukat alkohol eller andra droger.

Gruppen ses två timmar i veckan. Verksamheten är lagd i anslutning till skolan och träffarna sker efter skoldagens slut. Syftet är att hjälpa deltagarna att bryta sin isolering, lyfta bort skuld och skam samt uppmuntra barnen att se sina egna möjligheter. Genom lek, bild, drama, sagor och samtal, utvecklar barnen sin självkänsla och tränas i att bland annat kunna fatta egna beslut.

Att delta i en gruppverksamhet ger barnet möjlighet att upptäcka att:

  • Som barn är man inte ensam om att leva i en familj där någon dricker eller drogar.
  • Alkohol- eller drogberoende är en sjukdom och barn kan inte bota den som dricker eller drogar.
  • Ett barn är aldrig orsak till att en vuxen är beroende av alkohol eller andra droger.
  • Ett barn påverkas och har rätt att få hjälp och att må bra även om någon i dess närhet fortsätter att dricka eller droga.

Samtycke från förälder krävs. Innan barnet kan börja i gruppen träffas ledare, barn och föräldrar för ett samtal. 

Vill du veta mer?

För mer information om verksamheten får du gärna ringa eller mejla till oss. Du får vara anonym. Växthusets gruppledare är Gunilla Antonsson och Linda Kilsby.

Du når Gunilla på telefonnummer 0550-881 80 och 073-182 64 55 eller mejl till gunilla.antonsson@kristinehamn.se.

Du når Linda på telefonnummer 0550-881 79 och 070-233 80 36 eller mejl till linda.kilsby@kristinehamn.se.