Till innehållet

Vattenläcka på Järnvägsgatan

Uppdatering 19/10:
Vattenläckan på Järnvägsgatan är åtgärdad. Efterarbete kommer pågå några dagar till. Samtliga hushåll har fått vattnet tillbaka.

Ursprunglig text:
Vi har en vattenläcka i korsningen Järnvägsgatan-Biblioteksgatan. Vi har påbörjat arbetet och vattnet är avstängt för boende på Järnvägsgatan. Det finns en vattentank utplacerad vid Järnvägsgatan 4. Vi uppdaterar löpande denna sida med mer information.

Vid frågor kan du kontakta oss på telefon 88109