Till innehållet

Värmlands Arbetskraft 2.0 – ett projekt för unga i Kristinehamn utan sysselsättning

Är du mellan 15-29 år och utan sysselsättning? Kanske har du av olika anledningar ofullständiga betyg från gymnasiet eller grundskolan? Kanske mår du inte bra i din nuvarande situation och önskar förändra den? Värmlands Arbetskraft 2.0 i Kristinehamn finns som stöd till dig som vill hitta din väg mot en bra livssituation, studier och/eller arbete.

Under 2021 startade projektet Värmlands Arbetskraft 2.0 som är ett pärlbandsprojekt på projektet Värmlands Framtid och systerprojekt till Värmlands Arbetskraft.

I Kristinehamns kommun kan du som är mellan 15-29 år och som i dagsläget varken arbetar eller studerar vända sig till Värmlands Arbetskraft 2.0. Projektet utgår ifrån en individuell planering som görs mellan dig och projektpersonal. Genom vägledning och enskilda samtal kommer vi fram till vad nästa steg kan vara för du ska komma närmare egen försörjning.

Projektet erbjuder olika aktiviteter, som exempelvis arbetsmarknadskunskap, studiebesök hos arbetsgivare eller skola, friskvård, praktik och studiecirklar. Syftet är att röja alla hinder som finns för att du ska komma ut mot arbete eller studier, stärka känslan av sammanhang samt uppleva en ökad känsla av psykiskt välmående.

Vill du att vi kontaktar dig?

Skicka in din kontaktförfrågan via vår e-tjänst så tar vi kontakt med dig!

Värmlands Arbetskraft 2.0 - kontaktförfrågan