Till innehållet

Värmlands Arbetskraft 2.0 – ett projekt för unga i Kristinehamn utan sysselsättning

Är du mellan 16-29 år och utan sysselsättning? Kanske har du av olika anledningar ofullständiga betyg från gymnasiet eller grundskolan? Kanske mår du inte bra i din nuvarande situation och önskar förändra den? Värmlands Arbetskraft 2.0 i Kristinehamn finns som stöd till dig som vill hitta din väg mot en bra livssituation, studier och/eller arbete.

Under 2021 startade projektet Värmlands Arbetskraft 2.0 som är ett pärlbandsprojekt på projektet Värmlands Framtid och systerprojekt till Värmlands Arbetskraft.

I Kristinehamns kommun kan personer mellan 16-29 år som i dagsläget varken arbetar eller studerar vända sig till Värmlands Arbetskraft 2.0. Projektet erbjuder deltagarna vägledning och enskilda samtal i syfte att komma närmare egen försörjning.

Projektet utgår ifrån en individuell planering som görs mellan deltagaren och projektpersonal. Olika aktiviteter erbjuds så som arbetsmarknadskunskap, studiebesök hos arbetsgivare eller skola, friskvård, praktik och studiecirklar. Syftet är att röja alla hinder som finns för att komma ut mot arbete eller studier, stärka känslan av sammanhang samt uppleva en ökad känsla av psykiskt välmående.

 

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om projektet? Välkommen att kontakta projektledare Maria Harling.
Telefon: 0550-868 75
Mejl: maria.harling@kristinehamn.se