Till innehållet

Världstoalettdagen 19 november

Idag är det FN:s internationella världstoalettdag. Syftet med dagen är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen.

För oss i Sverige är toaletter och rent vatten en självklarhet. Vårt kranvatten klassas som livsmedel och är hårt kontrollerat, men det är ändå viktigt att alla tar sitt ansvar för att vi ska kunna behålla lyxen av rent vatten i våra kranar.

Fulspolning
Om något annat än kiss, bajs och toalettpapper spolas ner i avloppet kallas det för att fulspola. De fem vanligaste sakerna som fulspolas i Sverige är bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter och tops.

Kristinehamns kommuns drifttekniker får återkommande larm om stopp i avloppet och måste då ryka ut för att ta bort det som orsakat stoppet. Det kan röra sig om tvättlappar, blöjor, bindor, tamponger, kondomer, snus, hår, kläder med mera som har fastnat.

– I Kristinehamns reningsverk avskiljer vi årligen cirka 17 ton skräp från avloppsvattnet, säger Krister Karlsson, VA-chef.

Avloppsreningsverket är byggt för att rena avloppsvattnet från organiskt material, fosfor, kväve och för att reducera mängden parasiter och bakterier. Kemikalier och mediciner är svårnedbrytbara. De kan försvåra och till och med förstöra reningsprocessen i reningsverket. Följden blir att vattnet som släpps ut tillbaka i sjöar och vattendrag inte är så rent som det borde vara.

Här kan du läsa mer om vattnet i vår vardag.