Till innehållet

Våra katter förgiftas av farligt musmedel

Vi är mitt upp i mussäsongen och i år verkar det vara ett extra mycket möss som föds. De är söta men ingen vill ha en invasion av dem i sin nära omgivning.

Det är viktigt att du känner till att du behöver ett särskilt tillstånd för att få använda musmedel som innehåller ämnet alfakloralos. Den 17 december 2019 skärpte Kemikalieinspektionen villkoren för bekämpningsmedlet. Anledningen är att det förgiftar eller än värre dödar våra katter.

Om du fortfarande har detta medlet i din ägo uppmanas du att omedelbart lämna in produkterna till din kommunala återvinningscentral.

Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida om hur du kan bekämpa mössen och vilka förebyggande åtgärder du kan ta till.