Till innehållet

Våra barn och unga i pandemin

Efter ett år med pandemin är nu signalerna tydliga till elevhälsan i Kristinehamns kommun. Barns och ungas psykiska ohälsa har ökat. Elevhälsan i Kristinehamns kommun berättar om vad som kan vara tecken på psykisk ohälsa och hur du som förälder kan stötta ditt och andras barn som inte mår bra.

Många av elevhälsans personal vittnar om en ökad frånvaro hos flera elever, en håglöshet och en känsla av hopplöshet. En rapport från BRIS, Barnens Rätt i Samhället (210309) beskriver hur kontakterna med dem ökat under 2020. Samtal om t ex ångest har ökat med 65 procent, om familjekonflikter med 43 procent och om psykiskt våld i hemmet med 32 procent. BRIS menar att antalet skyddsfaktorer, t ex trygga sociala kontakter har minskat kraftigt samtidigt som riskfaktorerna har ökat – fler familjer har drabbats av en försämrad ekonomi och fler vuxna mår psykiskt dåligt.

Du som är elev

Vi vill uppmana dig som är elev att vända dig till någon inom elevhälsan på din skola om du går runt med en känsla av hopplöshet, är ledsen eller orolig.

Du som är förälder

Är du förälder kan du också kontakta elevhälsan eller någon annan på ditt barns skola om du upplever att ditt barn inte mår bra.

Tecken på psykisk ohälsa kan vara något av följande:
 • Håglöshet, hopplöshet
 • Sömn - lite eller mycket
 • Konflikter
 • Aggressioner
 • Frustration
 • Ryggar undan
 • Avviker från sitt normala sätt
Tips på hur du kan stötta:
 • Avfärda inte dåligt mående
 • Barnet, ungdomen behöver vara i skolan om det inte har symptom
 • Håll fast i en dygnsrytm för skola, mat, fritid och sömn
 • Rörelse och dagsljus
Uppmana ditt barn att kontakta elevhälsan. Säg att det viktigaste är att det har någon att tala med och att du som vuxen inte behöver veta vad som sägs.

Kontakta de som du nu tror har det lite extra tufft nu. Skicka ett sms, ring och stäm av. Visa att du finns och bryr dig om. Fånga upp dina egna barn, men också andras. Kanske är det just du som kan göra en positiv skillnad.

Du som förälder kan också behöva stöd. Nedan finns en lista på samhällsaktörer att kontakta. Dessa är till för både föräldrar, barn och unga.

Andra att kontakta:
 • Nås via 1177.se
  - Ungdomsmottagningen
  - Första linjen
  - Vårdcentral