Till innehållet

Valnämndens preliminära rösträkning

Valnämndens preliminära rösträkning äger rum onsdag 14 september klockan 10. Räkningen äger rum i Hörsalen, Nämndhuset och är öppen för allmänheten.