Till innehållet

Välkommen till årets anhörigträffar

Lever du med eller stödjer du en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, ålder eller missbruk behöver stöd?

Det kan vara ditt barn, din syster eller bror, din mor eller far eller kanske din make eller maka. Men det kan också vara en granne eller en vän. Anledningen till behovet av stöd kan bero på olika sjukdomar; fysiska, plykiska eller neuropsykiatriska, eller en skada som bidragit till funktionsnedsättning.

Kristinehamns kommun erbjuder mängder av olika anhörigträffar. Bland annat må bra-träffar, tematräffar och olika former av självhjälpsgrupper.

Tematräffarna kring demens vänder sig till dig som är anhörig till någon med minnesproblematik eller har intresse av ämnesområdet. Under den första träffen kommer vi att prata om anhörigstöd via kognitiva teamet och hur man ansöker om stöd och hjälp.

Datum: 10 mars
Tid: kl. 13.30-15.15
Plats: Bibliotekets hörsal

Träffarna är kostnadsfria och anmälan sker till Carin Övringe på telefon 0550-885 79 eller mejl till carin.ovringe@kristinehamn.se.

sidan om anhörigträffar kan du se alla planerade aktiviteter och anmäla dig till de träffar du vill delta på. Välkommen!