Till innehållet

Vägen omdirigerad vid Presterud

Den 19 april påbörjades arbetet med att förnya vatten-, avlopp- och dagvattenledningar i delar av Presterudsvägen, Djurgårdsvägen och korsningen till Presterudsgymnasiet. Arbetet påverkar genomgående trafik under delar av arbetet, och nu har vi lett om trafiken på platsen.

Vägen kommer under vissa perioder vara helt avstängd för genomfartstrafikanter i samband med arbetet. Gående, cyklister och fordonstrafikanter omdirigeras enligt skyltning.

Vanlig trafik ska åka upp på Hermesgatan och ner på Dan Broströmsgatan i riktning mot skärgården eller till Arenan. I motsatt riktning leds trafiken ner på Fermgatan.

För tung trafik gäller en annan väg. Berörda entreprenörer och lokaltrafiken har blivit informerade om detta.

 

Har du funderingar? Kontakta Jeanette Olsson, Kund- och marknadansvarig på telefon 0550-881 09.