Till innehållet

Vädjan om att hålla barn hemma från kommunens förskolor och fritids

Den accelererande smittan av covid-19 gör att sjukfrånvaron bland personalen inom kommunens förskolor och fritids börjar närma sig kritiska nivåer. Därför vädjar skolförvaltningen nu till alla vårdnadshavare, som har möjlighet, att ha sina barn hemma från förskola och fritids under denna och nästa vecka.

Just nu har vi ett mycket ansträngt läge i våra verksamheter, men vi gör allt vi kan för att hålla våra förskolor och fritids öppna. Vi ber nu alla vårdnadshavare om hjälp för att slippa stänga och flytta barn, säger skolchef Jonas Bergman Wallin. 

Förvaltningen har full förståelse för att många vårdnadshavare inte kan vara hemma, till exempel de som arbetar inom vård, skola och omsorg, och uppmaningen riktar sig inte till de personer som är beroende av barnomsorg för att kunna sköta sitt arbete.

Alla som är beroende av barnomsorg är naturligtvis välkomna till förskola och fritids. Genom att be alla vårdnadshavare om hjälp i ett ansträngt läge vill vi kunna säkra barnomsorgen och fritids för de som arbetar inom samhällsviktiga funktioner i samhället, menar Jonas.

Hittills har skolförvaltningen inte varit tvungen att stänga en förskola eller ett fritidshem på grund av personalläget. Förvaltningen hoppas naturligtvis att det stannar där men allt fler enheter har ett kritiskt läge och alla måste vara beredda på att det kan komma besked om ändrade öppettider eller stängning med kort varsel. Vid en eventuell stängning garanteras alltid att vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten får barnomsorg.

Denna vädjan innebär i nuläget ingen avgiftsreduktion utan är just en vädjan. Vi hoppas på vårdnadshavarnas förståelse och att vi kan lösa detta tillsammans, hälsar Jonas Bergman Wallin.