Till innehållet

Utökad service i vår sms-tjänst för massutskick

Nu utökar vi servicen till medborgarna gällande den sms-tjänst vi använder för utskick vid driftstörningar och krishändelser. 

Sedan något år tillbaka använder Kristinehamns kommun en tjänst för att skicka ut information om större driftstörningar via sms. Kopplat till tjänsten finns en geografisk adressdatabas över alla registrerade fasttelefoner till hushåll, företag och organisationer i landet samt mobiltelefonnummer som är registrerade på personer över 16 år i hushåll inom området. Tjänsten används idag för att snabbt nå ut med exempelvis information om akuta driftstörningar inom VA, men även information om andra krishändelser. Nu möjliggör vi för medborgare att säkra att de nås av denna information genom att gå in och registrera sitt telefonnummer i systemet via vår hemsida.

– Vi har använt SMS-tjänsten ett tag och ser att den är till stor nytta för våra kommuninvånare för att snabbt få information om exempelvis en vattenläcka eller annan driftstörning. De fastighetsägare som har ett företagsabonnemang eller kontantkort har tidigare inte nåtts av våra utskick, men nu finns möjligheten att via vår hemsida själv registrera ett telefonnummer för att få ett SMS, säger Jeanette Olsson, Kund- Marknadsansvarig på VA.

Säkra upp att du nås av driftstörningar och krisinformation genom att registrera ditt telefonnummer i systemet här.