Till innehållet

Tyck till om föreningslivet i Kristinehamn

Kristinehamns kommun ingår i Sveriges Kommuner och Regioners nätverk för medborgardialog för att förebygga och hantera komplexa samhällsfrågor. Just nu utför vi, med stöd från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), en medborgardialog med fokus på relationen mellan kommunen och föreningslivet. Vi vill gärna ta del av dina berättelser och åsikter kring detta!

Medborgardialogen är öppen för alla - är du med i en förening, står i startgroparna att starta upp en förening eller har ett intresse kring frågor som rör föreningar utan att vara medlem själv? Följ länken och var med och tyck till!

Formuläret består av öppna frågor så tänk fritt! Det kan till exempel handla om:

  • Ekonomiska bidrag.
  • Vilka föreningar får ta del av bidrag?
  • Vilka krav ställer kommunen på föreningar för att de ska kunna söka och få bidrag?
  • Föreningar som har egna anläggningar och vill ha hjälp av kommunen med underhåll.
  • Föreningar som inte får bidrag eller stöd av kommunen.
  • Föreningar som inte vill ha bidrag eller stöd av kommunen.
  • Vilka föreningar får låna eller hyra lokaler?

Insamlingen av era berättelser och synpunkter pågår från 21 september till den 18 oktober. Detta kommer sedan sammanställas i en rapport som presenteras på kristinehamn.se. Om du kommer på något mer du vill dela med dig av eller tycker att vi missat något i rapporten, går det bra att skicka in det även efter den 18 oktober.