Till innehållet

Trygghetsröjning i flera områden

Just nu utför vi röjningsområden på flera platser i Kristinehamn. Här kan du läsa om vad vi gjort hittills.

Kralltorpsvägen

Här har vi röjt fram belysningen och gjort en trygghetsröjning. Vi har tagit bort siktskymmande grenar, och i skogspartiet har vi röjt fram tallskogens pelarsal och en mur. Rönn och andra bärande buskar har sparats till förmån för djurlivet. Döda träd har lämnats kvar som faunadepåer.

Älvsborgsvägen

Mot Älvsborgsvägen har vi säkrat upp miljön genom att röja bort döda och hängande riskträd.

Vändzonen har säkrats upp från riskträd och vi har glesat ut slyridån mot vattendraget för att få till en bättre framkomlighet. Belysningen har röjts fram och en trygghetsröjning är utförd. Här har vi också satt upp fladdermusholkar.

Mellankvarn

På Mellankvarn (”gropen” lekplats) har vi glesat ut sly, men lämnade kvar Rönn och bärande buskar. Muren som löper mot lekplatsen har röjts fram och en stor Asp fälldes på grund av säkerhetsrisk. Stocken har lämnats kvar som faunadepå.

Lagmansgatan

Här har muren mot Lisas höjd röjts fram och slyröjning har gjorts mot vattendraget och i diket nedanför Kvarnbacken. Även här har fladdermusholkar satts upp.

Herrekvarn

På Herrekvarn och dammen vid Kvarndammen har slyröjning utförts. Bärande buskar och död ved har lämnats kvar. Runt dammen har vi glesat ur sly till förmån för återväxt av Al.