Till innehållet

Träd fälls för att få bukt på granbarkborren

Kommunen har låtit genomföra en kontroll av skog i våra strövområden. Då upptäcktes stora granbarkborreangrepp på Sandfallet, Presterud och i Hultet, och nu måste träden tas ner.
– Det är extra viktigt att vi gör en åtgärd i våra strövområden för att minska risken att grenar, och i värsta fall hela träd, faller ner och skadar någon, säger Ylva Jonsson, fastighetschef.

För det svenska skogsbruket är Granbarkborren en av de mest skadligaste insekterna, och problemet har drabbat Kristinehamn förr. Problemet startade på allvar efter rekordsommarvärmen år 2018. Därefter har problemet eskalerat, och nu är stora delar av det äldre trädbeståndet på Sandfallet, Presterud och Hultet så pass drabbade att de kan utgöra en säkerhetsrisk. Kommunen ska nu i samråd med Sveaskog och Stora Enso avverka de drabbade träden.

På sandfallet finns träden som ska avverkas nära villaområdet. Här ska skogen tas ner så försiktigt som möjligt för att bevara de mest använda stigarna.

– Vi måste tyvärr ta bort ganska mycket granar på Sandfallet för att få bukt på problemet. Det gäller ett relativt stort område i anslutning till villaområdet på Taggsvampsvägen. Lyckligtvis kan vi spara tallar och lövträd, men påverkan kommer bli stor för de som brukar vistas i området, säger Ylva Jonsson, fastighetschef.

I Hultet krävs ett större tag längs med el-ljusspåret som kommer att stängas av under avverkningen.

– Det finns två biotopskydd i området, och det är mellan dessa två vi har hittat granbarkborrar. Här behöver skogen tas ner för att göra det säkert för de som motionerar där, säger Ylva Jonsson.

Nya träd planteras

På både Sandfallet och Hultet ska nya tallar planteras efter avverkningen. Det här kommer att ske utan någon markberedning. I Preseterudsområdet kommer de flesta tallar att sparas under avverkningen. Här kommer markberedning göras innan man kan plantera fler tallar och nya granar.

Den konsult som kommunen samarbetar med har redan nu gjort en beställning på att avverkningen ska börja. Avverkningarna kommer att ske från och med september om kommunen får dispens från Skogsstyrelsen att starta tidigare än 6 veckor efter hyggesanmälan, och beroende på tillgången av avverkningsresurser.

– Arbetet ska starta så snart som möjligt, med redan nu vill vi uppmana allmänheten att ta det försiktigt när man befinner sig i dessa områden, avslutar Ylva Jonsson.