Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Toppbetyg för Kristinehamns kranvatten och återvinning

Kristinehamns kommun får höga betyg av Kristinehamnsborna i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning om kommunal teknik och service. Snöröjning, kranvatten, återvinning och kontakten med förvaltningen är områden där kommunen lyfts fram jämfört med Sveriges övriga kommuner. 
- Vi är bra men vill bli ännu bättre, säger Andreas Rudsvik som är teknisk chef i Kristinehamns kommun.

Sedan 1992 har SKL genomfört undersökningen “Kritik på Teknik” vart tredje år och syftet är att kommuninvånarna ska få tycka till om kommunens teknik och service. 1000 enkäter har under våren slumpmässigt skickats ut till kristinehamnare inom åldersintervallet 18-74 år. 506 invånare valde att svara på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 50,6 procent. En svarsfrekvens över 45 procent är enligt SKL mycket bra och visar att undersökningen är relevant för kommuninvånarna.

Kranvattnets kvalitet i topp

Kristinehamn hamnar högt i bedömningen av flera områden men överlägset bäst är betyget på kranvattnets kvalitet. Hela 96 procent av de tillfrågade är positivt inställda och placerar Kristinehamn på fjärde plats av 102 deltagande kommuner. Drygt fyra av fem invånare har heller inte varit utsatta för störningar i vattenförsörjningen under de senaste tolv månaderna och detta resultat ligger i linje med resultaten från 2013 och 2016 års mätningar.

Missnöje med standarden på gator och vägar

Ett område som får sämre betyg av kommuninvånarna är standarden på kommunens gator och vägar, där tre av fyra anser att standarden är för låg. Även gång- och cykelvägarna får sämre betyg där endast två av fem är nöjda.

- Tyvärr är underhållet på våra gator och vägar fortfarande bristfälligt trots att vi det senaste året satsat närmare 10 miljoner på beläggningsåtgärder. Här måste vi fortsätta med att prioritera underhållet och minska underhållsskulden. Detta återspeglas också i undersökningen där kristinehamnarna har svarat att detta tydligt bör prioriteras, menar Andreas Rudsvik.

Bra snöröjning och halkbekämpning

Inom området gator och vägar finns ändå en del som får beröm av kommuninvånarna och det gäller hur kommunen hanterar snöröjning och halkbekämpning. Två av tre tillfrågade är positiva och det placerar Kristinehamn på plats 12 i undersökningen.

- Jag är väldigt nöjd med den vinterväghållning vi har i kommunen och vet att alla som arbetar med detta gör ett fantastiskt jobb, säger Andreas Rudsvik.

Bjuder Kristinehamnsborna till öppet hus

Nu följer ett arbete med att analysera undersökningens resultat och arbeta för att ännu fler Kristinehamnsbor ska var nöjda med kommunens service. I det arbetet är dialogen med invånarna väldigt viktig.

- Utan en dialog med kommunens invånare är det svårt för oss att veta hur vår service upplevs och vad vi kan förändra för att den ska vara så bra som möjligt. Därför vill vi bjuda in till ett öppet hus på turistbyrån den 25 september mellan klockan 14.00-17.00, säger Andreas Rudsvik.

På plats finns då även Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande och Monika Gustavsson, tekniska nämndens ordförande.

Välkommen till Öppet hus

När: 25 september klockan 14.00 - 17.00
Var: Turistbyrån, Södra Torget 3

 Här kan du läsa rapporten i sin helhet