Till innehållet

Tillfälligt bidrag till föreningslivet

PRESSMEDDELANDE. Kristinehamns föreningar kan nu ansöka om ett tillfälligt omställningsbidrag för att ställa om på grund av coronapandemin. Det här är pengar till föreningar som behöver medel för att kunna anpassa sin verksamhet och utveckla nya former av arrangemang. Sista dagen att skicka in ansökan om omställningsbidraget är 1 december 2020.

Många föreningar har fått ställa om och anpassat verksamheten på grund av covid-19, och vissa föreningar har mer eller mindre helt fått ställa in sina planerade aktiviteter. Inställda föreningsaktiviteter under året har resulterat i att det nu i slutet av 2020 finns cirka 200 000 kronor kvar i ramen för föreningsbidrag. Kommunstyrelsen har beslutat att dessa medel istället kan betalas ut i form av ett omställningsbidrag.

Ansökan och mer information finns på sidan Omställningsbidrag. Ansökningar hanteras löpande och bidraget betalas ut i samband med att din ansökan blir godkänd. Alla godkända ansökningar ska vara hanterade och utbetalda innan årsskiftet.

Vad kan man söka för?

Bidraget ska möjliggöra för föreningar att arrangera nya sorters aktiviteter, ställa om till att genomföra sin verksamhet på nya sätt, eller rekrytera eller aktivera medlemmar på andra sätt än tidigare. Det kan handla om många olika typer av omställningar som man behöver göra beroende på vilken typ av förening man är aktiv i, men tre exempel på behov som kan täckas av bidraget är:

  1. Teknisk utrustning eller nya programvaror och licenser som gör det möjligt för föreningar att driva verksamheten på ett anpassat vis.
  2. Åtgärder eller material i föreningslokaler som förhindrar smittspridning och bidrar till en säker miljö.
  3. Utbildningar som skapar förutsättningar för att verksamheten kan drivas vidare utifrån nya villkor och riktlinjer.