Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Tider för skolavslutningar och student 2020

Nu närmar sig skolavslutningar och student med stormsteg och det är många tider att hålla koll på. På den här sidan har vi samlat hålltider och platser för grundskolan och gymnasiet.

Följande information har tidigare skickats ut till alla elever och föräldrar via skolans Unikum. Om du som förälder saknar någon information eller har frågor, kontaktar du ditt barns skola.

Vi ber alla att respektera Folkhälsomyndighetens allmänna råd och undvika trängsel vid skolorna. Vi kommer därför inte tillåta andra personer än elever och personal på skolområdet, om du inte behöver hämta barn på fritids. Skolbarn hämtas/möts upp utanför skolgården. Tack för att du som förälder och anhörig hjälper oss med detta!

Klicka på följande länkar för att läsa mer om vad som gäller för just din skola:

Björneborgs skola
Djurgårdsskolan
Grunnebacka skola
Stenstalidskolan
Strandskolan
Södermalmsskolan
Ölmeskolan

Brogårdsgymnasiet
Presterudsgymnasiet

Björneborgs skola 

 • Fredag 12 juni: Eleverna går i skolan från 08.30.
 • Sluttider:
  F-3: 09.50
  4-6: 10.00

De elever som avslutar skoldagen följs ut av respektive klasslärare för att vinka hej då på ett säkert avstånd. Plats meddelas i veckobrev. Endast en vårdnadshavare per barn möter upp.

Skolskjuts avgår i anslutning till avslutningstiden. Vårdnadshavare meddelar bussbolaget om skolskjuts inte nyttjas.

Djurgårdsskolan

Åk F-3
Fredag 12 juni 08.30: Eleverna rundar av läsåret tillsammans med sina lärare i hemklassrummen.

Sluttider:

 • Fsk: 09.40
 • Åk 1: 09.45
 • Åk 2: 09.50
 • Åk 3: 09.55

De elever som avslutar skoldagen följs ut av respektive klasslärare för att vinka hej då på ett säkert avstånd. Plats meddelas i veckobrev. Endast en vårdnadshavare per barn möter upp.

Skolskjutsar avgår 10.10 från Djurgårdsvägen. Vårdnadshavare meddelar bussbolaget om skolskjuts inte nyttjas. 

Åk 4-6:
Fredag 12 juni 08.30: Eleverna rundar av läsåret tillsammans med sina lärare i hemklassrummen.

Sluttid: 09.55.

Skolskjutsar avgår 10.10 från Djurgårdsvägen. Vårdnadshavare meddelar bussbolaget om skolskjuts inte nyttjas.

Åk 7-8

 • Torsdag 11 juni, 8.30 – 14.15. Klasslärare och elever har en gemensam dag och avslutar läsåret i sina respektive klasser. Skolskjutsarna går 14.30 från Djurgårdsvägen
 • Fredag 12 juni: Åk 7 - 8 lediga

Åk 9
Torsdag 11 juni, startar eleverna dagen 8.30 med klasslärare och fortsätter gemensamt fram till ca 12.30. De elever som åker buss och vill hem innan kvällens aktiviteter, meddelar mentor snarast och tar sig på egen hand in till Kristinehamn före kl 17 (Skolan kommer att vara öppen för den som väljer att stanna kvar).

Återsamling kl 17.00, plats anges senare, för att avnjuta avslutningsmiddag klassvis tillsammans med lärare i arbetslaget.

Bussar kommer att avgå kl 19.00 från Västerlånggatan (mitt emot Bageri Höghuset) till:

 • Björneborg – Bäckhammar – Nybble – Bjurvik – Skottlanda.
 • Medhamn

Eleverna kommer att få mer specifik information senare.

Fredag 12 juni: samtliga nior lediga

Grunnebacka skola

 • Torsdag 11 juni: Eleverna går i skolan sina ordinarie tider. 
  Klockan 18.00 – 20.00 återsamlas eleverna på skolan utomhus, med sina lärare, för att avsluta läsåret. Inga vårdnadshavare deltar. 
 • Fredag 12 juni: Eleverna går i skolan mellan 09.00 – 11.00 för utomhusaktiviteter. Inga vårdnadshavare deltar.

Stenstalidskolan

12/6-2020

 • 08.30 samlas eleverna och respektive mentor i sina klassrum
 • 09.30 Skolavslutningsdagen avslutas

För de elever som har behov av omsorg denna dag tar fritids över ansvaret 09.30.

Strandskolan

12/6-2020

 • 9.50 samlas elever och mentor i respektive klassrum.
 • 10.00 Elever och personal samlas på skolgården för att sjunga in sommarlovet. Därefter fikar vi tillsammans I respektive klass.
 • 11.00 Skolavslutningen avslutas.

Södermalmsskolan

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om max 50 personer vid samlingar. Istället för att besöka skolan på avslutningsdagen, vill vi att eleverna går hem/blir hämtade utanför skolan eller går till fritids vid dagens slut. 

Årskurs F- 8
Avslutningsdagen kommer att bestå av aktiviteter och fika i klassrummen som varje spår/ arbetslag ansvarar för.

Eleverna samlas i skolan klockan 8:30, fredagen den 12 juni och avslutas cirka 10:00. Elever som är i behov av skolskjuts, reser hem ca 10:10. Ingen skollunch serveras denna dag.

Skolbarnsomsorg/Fritids
Lapp om behov för skolbarnomsorg på skolavslutningsdagen finns på respektive fritidshem.

Årskurs 9
I samråd med skolförvaltningen har vi fått tillstånd att genomföra skolavslutning för årskurs 9, torsdagen den 11 juni. Sedan många år tillbaka har skolan traditionen att elever i årskurs 9 och personal avslutar Smiledagen med en gemensam middag i matsalen. För att kunna göra avslutningen minnesvärd för eleverna, ser vi det som en möjlighet att ha skolavslutning i samband med middagen. Detta innebär att betygsutdelning, stipendieutdelning och underhållning sker under torsdagen och eleverna går på sommarlov efter dagens slut.

Eleverna samlas i skolan klockan 11:00. Middagen börjar klockan 12:00 beräknas pågå till cirka 15:00. Vi har inga anhöriga närvarande vid detta tillfälle men fira gärna era ungdomar hemma.

Ölmeskolan

12/6-2020

 • 08.10 samlas eleverna och respektive mentor i sina klassrum. Skolskjuts hämtar upp eleverna enligt vanlig slinga och tider på morgonen.
 • 9.40 Skolavslutningsdagen avslutas
 • 9.45 Skolskjutsar går hem enligt ordinarie turer. För de elever som har behov av omsorg denna dag tar fritids över ansvaret 9.45.

Brogårdsgymnasiet

I den här länken hittar du information om hela studentveckan

Presterudsgymnasiet

Gymnasieskolorna har tillsammans med elevråden gjort upp en detaljerad plan för hur studenternas dag kommer genomföras. På förmiddagen samlas båda gymnasieskolornas studenter klassvis på Brogårdsgymnasiet i klassrådssalarna, Presterudsklasserna tilldelas klassrum i samband med att tiderna presenteras. Där kommer mentorerna att dela ut avgångsbetyg och gratifikationer etc. Därefter kommer de, enligt ett schema, att springa ut klassvis på skolgården där två anhöriga per elev kan ta emot sin student. Skolgården är stor varvid det kommer att finnas förutsättning för att hålla avstånd till sina medmänniskor i respekt för pågående pandemi. Den sociala distanseringen förutsätter ett personligt ansvar. Skolgården kommer att stängas av för allmänheten. Varje avgångselev kommer att få två ”festivalarmband” som kommer att ge inträde till skolgården. Banden kan avhämtas på respektive skolas expedition med start onsdag nästa vecka (13/5).

Klasserna kommer att springa ut mellan 11:45 och 15:05 med 20 minuters mellanrum efter 45 minuters samling. Första klassen kommer till skolan 11:00 och springer ut 11:45, nästa klass börjar i anvisad sal 11:20 och springer ut 12:05 osv. Klasserna kommer att tilldelas en tid för att springa ut efter att elevernas tävling avgjorts, varpå den vinnande klassen får välja tid för att springa ut från skolan. Därpå kommer representanter från elevråden tillsammans med skolledning att lotta ut övriga tider.

Studentfotografering kommer att ske på torsdagen 11/6 enligt tid och plats som meddelas senare.

Årskurs 1 och 2 kommer klassvis genomföra en digital avslutning den 11/6. Mentorerna kan om så önskas samla klassen utomhus under avslutningsveckan för en gemensam aktivitet.