Till innehållet

Stort behov av gode män i Kristinehamn

Många kommuner har svårt att rekrytera personer som vill åta sig uppdraget som god man. Detta gäller även de värmländska kommunerna. Nu efterlyser Östra Värmlands överförmyndarnämnd och Överförmyndarnämnd i samverkan fler som kan hjälpa till.

– Att det blir allt svårare att rekrytera fler gode män är oroande. Vi behöver fler gode män som kan hjälpa medmänniskor som riskerar att hamna i utanförskap och inte får sina rättigheter tillgodosedda, säger Magnus Warnicke, enhetschef Östra Värmlands överförmyndarnämnd.

Kampanj ska locka fler

Tio kommuner, samlade under de två samverkansnämnderna, tar nu tag i problematiken genom en gemensam kampanj.

– Vi hoppas att kampanjen ska skapa uppmärksamhet för samhällsproblemet och få fler personer att anmäla sig till att bli gode män, säger Magnus Warnicke.

Generationsfråga

Att ta på sig uppdraget som god man har blivit en generationsfråga. Nu ställer även pandemin till det eftersom en stor del av de gode männen befinner sig i riskgrupp och därför inte kan genomföra sina uppdrag som tidigare.

Vem behöver god man?

Idag är det inte bara äldre eller sjuka människor som är i behov av en god man. Det finns även en ökande mängd unga människor med problematik och diagnoser som behöver stöd.

Kommuner i samverkan

Kristinehamns kommun bildar, tillsammans med Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors, Östra Värmlands överförmyndarnämnd. Nämndens kansli är placerat i Kristinehamn.

Forshaga kommun har tillsammans med kommunerna Grums, Hagfors, Kil och Munkfors en gemensam överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnd i samverkan har sitt kontor i Forshaga.

Vill du veta mer om vad man gör som god man?

Läs mer på kristinehamn.se/godman eller skicka in dina kontaktuppgifter via kontaktformuläret nedan så tar en handläggare kontakt med dig.

Jag vill veta mer om vad man gör som god man!