Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Stadsparken öppnar vecka 27

Stadsparken öppnar upp successivt under nästa vecka. Fredag den 5 juli tas de sista byggstaketen bort i parkens ytterkanter.

Vi är glada att kunna öppna upp delar av parken nu i sommar, även om inte alla gräsytor ännu är färdigetablerade. Vi hoppas och önskar att de avspärrningar som kommer att finnas kvar inne i parken kommer att respekteras.

Vi planerar för en större invigning och parkfest den 7 september och hoppas att Kristinehamnare och besökare ändå ska kunna använda parken i sommar genom att skateanläggningen och lekplatsen samt de större stråken igenom parken öppnas upp för allmänheten.

Välkommen till Kristinehamns nya stadspark!