Till innehållet

Sök pengar för att anordna gratis lovaktiviteter

Vill din förening anordna kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga i sommar? Då kan ni söka ekonomiskt stöd från Kristinehamns kommun. Ansökan behöver vara inne senast den 16 maj.

Tidigare år har kommunen fått pengar från MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och/eller Socialstyrelsen för att anordna gratis lovaktiviteter för barn och ungdomar. I år blev det i ett sent skede klart att det inte fanns några pengar att söka, och kommunen har därför beslutat att gå in med egna medel på 700 000 kronor till detta. Pengarna kan sökas av föreningar som vill ordna gratis lovaktiviteter för barn och unga.

Hur och när ansöker man?

Du anmäler föreningens sommarlovsaktiviteter och ansöker om pengar via denna länk: https://sjalvservice.kristinehamn.se/oversikt/overview/837

Observera att ansökan måste vara inne senast måndagen den 16 maj.

När får man besked om ev pengar?

17-18 maj går kommunen igenom de inkomna ansökningarna och tar beslut om hur pengarna ska fördelas. Inom kort därefter återkommer vi till alla som sökt pengar med besked.